Logo
IV KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

KONFERENCJA „INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE, ZAGROŻENIA CBRNE”

Częstochowa 8 – 09 czerwiec 2016 r.
Organizatorzy Konferencji

Patronat Konferencji

Komitet Honorowy

KOMITET NAUKOWY
KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego:

Członkowie:

ZAKRES TEMATYCZNY

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami powiązanymi z zagrożeniem czynnikami CBRNE i działań praktycznych w ramach wskazanych obszarów tematycznych.

Konferencja w szczególności skierowana jest do:

Proponujemy dwanaście grup tematycznych, dotyczących teorii i pra-ktyki, na tle zmian gospodarczych, prawnych, politycznych, konstruk-cyjnych, intelektualnych i edukacyjnych:

TERMINARZ

15.03.2016 – termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów

30.03.2016 – akceptacja zgłoszonych referatów

30.05.2016 – termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów do publikacji, przesłanie zgłoszenia uczestnictwa (bez referatu)

30.05.2016 – termin wniesienia opłaty

PROGRAM
POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI
REJESTRACJA I OPŁATY

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy

Instytucja/Adres do korespondencji

Telefon

Email

Forma udziału w konferencji (zaznaczyć właściwą formę)

Udział w konferencji z referatem/posterem (400PLN)

Udział w konferencji bez referatu (300PLN)

Udział w konferencji(200PLN) - bez udziału w uroczystej kolacji

Wydruk publikacji/prezentacja nadesłanego posteru bez udziału w konferencji(200PLN)

Temat prezentacji/publikacji

Język wystąpienia

Opłata konferencyjna w wysokości 400/300zł obejmuje: wyżywienie, udział w sesjach plenarnych, materiały konferencyjne, wydruk publikacji/prezentacja nadesłanego posteru, udział w uroczystym bankiecie).

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu/ów ze śniadaniem w kwocie 60zł:

9/10 czerwca 2016


Zgłoszenie prośby uwzględnienia specjalnych potrzeb żywieniowych

W tytule przelewu prosimy podać dopisek "4 KONFERENCJA IBZC" oraz "IMIĘ I NAZWISKO"

Dane adresowe/NIP do wystawienia faktury

Wyślij zgłoszenie:

  • Udział w konferencji z referatem/posterem (400 PLN)
  • Udział w konferencji bez referatu (300 PLN)
  • Udział w konferencji (200 PLN) – bez udziału w uroczystej kolacji – 9 czerwiec 2016
  • Wydruk publikacji/prezentacja nadesłanego posteru bez udziału w konferencji (200 PLN)

Wpłatę prosimy dokonać na następujące konto bankowe:

Narodowy Bank Polski o/o Katowice
92 1010 1212 0016 5813 9134 0000
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa
NIP: 573-11-77-649

WARUNKI PUBLIKACJI

Wszystkie zgłoszone na konferencję artykuły zostaną zrecenzowane oraz po pozytywnej opinii recenzentów, zamieszczone w:

- wybrane artykuły zostaną wydrukowane w kwartalniku CNBOP „Bezpieczeństwo i technika pożarnicza" (7 pkt. na liście MNiSW, część B) lub

- jako rozdział w monografii (minimalna ilość znaków 20 tys.- 1/2 arkusza wydawniczego) – 4 pkt.(tylko artykuły w języku polskim) lub

- w Pracach Naukowych AJD ”Technika, Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa (3 pkt. na liście MNiSW, część B)

Prosimy o przygotowanie tekstu w wersji elektronicznej (w programie Microsoft Word) oraz dostarczenie zgodnie z terminarzem konferencji na adres mailowy:

konferencja.cspsp@gmail.com lub przesłanie na płycie CD na adres:

CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

UL. SABINOWSKA 62, 42-200 CZĘSTOCHOWA, POLAND.

GALERIE

Zdjęcia z I Międzynarodowej Konferencji Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne:

Zdjęcia z II Międzynarodowej Konferencji Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne "Wyzwania dla Bezpieczeństwa":

Zdjęcia z III Międzynarodowej Konferencji Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne "Wyzwania dla Bezpieczeństwa":

Zdjęcia Centrum Konferencyjnego:

KONTAKT


Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

E-maile korespondencyjne: Piotr Gonera oraz Jan Kołdej

Numer telefonu: 34 378 53 00Akademia im. Jana Długosza

Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

E-maile korespondencyjne: Tomasz Prauzner oraz Joanna Świątek - Prokop

Numer telefonu: 34 361 59 70