Ogłoszenia dotyczące witryny

UWAGA - ZMIANA SPOSOBU ZAPISYWANIA SIĘ NA KURSY ELEARNINGOWE.

 
Picture of Tomasz Karoń
UWAGA - ZMIANA SPOSOBU ZAPISYWANIA SIĘ NA KURSY ELEARNINGOWE.
by Tomasz Karoń - Monday, 11 February 2019, 10:37 AM
 

Aby zarejestrować się na tą formę szkolenia proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretny kurs. Nazwa kursu rozpoczyna się od skrótu „ elearning-p.poż” oraz daty konkretnego kursu. Podczas rejestracji prosimy zwrócić uwagę na terminy pobytu w szkole (zjazd). W przypadku korzystania z usług zakwaterowania i wyżywienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem tych usług.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres karont@cspsp.pl

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Uczestnik dostęp do materiałów szkoleniowych otrzyma po dokonaniu opłaty za szkolenie, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informujemy jednocześnie, że materiały szkoleniowe są dostępne na platformie elearningowej (https://cspsp.pl/elearning/), do której dostęp uzyskuje się z wykorzystaniem adresu email podanego podczas tworzenia konta w systemie rezerwacji oraz hasła używanego w systemie rezerwacji. 

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia.