CS PSP LogoCentralna Szkoła
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

System rezerwacji

Uwaga: podczas tworzenia hasła prosimy o przestrzeganie reguł sygnalizowanych przez system. W przypadku zapomnianego hasła prosimy o email na adres: karont@cspsp.pl z konta email, które podano w systemie. Czas realizacji zmiany hasła - 24 godziny.

Wykaz kursów realizowanych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Informacja dla kursów KKZ

W związku z pandemią Covid-19 decyzją Komendanta Szkoły CS PSP Częstochowa uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego II kwalifikacji (MS 21) zobowiązani są do zakwaterowania i wyżywienia na terenie szkoły z zakazem opuszczania terenu przez cały czas trwania zjazdu. Aby zarezerwować pobyt w CS PSP Częstochowa należy założyć konto w systemie rezerwacji. Po zalogowaniu prosimy o zapisanie się na kurs KKZ (MS 21) i akceptację warunków łącznie z wyżywieniem i noclegiem. Uczestnik szkolenia otrzyma umowę którą należy wypełnić (pola do uzupełnienia: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania oraz $ 7 adres mailowy do wysyłki faktury), podpisać i przedłożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Recepcji Szkoły w dniu zjazdu. Niedostarczenie umowy będzie skutkować brakiem możności zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia i jednoczesnym brakiem uczestnictwa w zjeździe. Jednocześnie informujemy iż istnieje możliwość zakwaterowania w dniu poprzedzającym zjazd (niedziela). Koszty świadczonych usług liczone będą według obowiązujących stawek delegacyjnych (Dz.U.poz.167 z dnia 5 lutego 2013). Dodatkowych informacji w sprawach kwaterunkowych można uzyskać w Recepcji Centralnej Szkoły tel.( 34) 34-77-616 mail : recepcja@cspsp.pl.

Kursy stacjonarne
p.poz-stacjonarny-I-zjazd-09.03-13.03.2020-II-zjazd-30.03-03.04.2020 - brak miejsc
p.poz-aktualizacja-17.03-20.03.2020 - brak miejsc
p.poz-aktualizacja-04.05-07.05.2020 - brak miejsc
p.poz-aktualizacja-25.05-28.05.2020 - brak miejsc
testowy - brak miejsc
testowy - brak miejsc
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (MS 21) - brak miejsc
p.poz-aktualizacja-29.09-02.10.2020 - brak miejsc
p.poz-aktualizacja-29.09-02.10.2020 - brak miejsc
p.poz-stacjonarny-I-zjazd-02.11-06.11.2020-II-zjazd-23.11-27.11.2020 - brak miejsc
p.poz-stacjonarny-I-zjazd-02.11-06.11.2020-II-zjazd-23.11-27.11.2020 - brak miejsc
p.poz-aktualizacja-08.12-11.12.2020 - liczba wolnych miejsc: 21
Kursy elearningowe
p.poz-elearning-24.02-25.03.2020 - brak miejsc
p.poz-elearning-30.03-24.04.2020 - brak miejsc
p.poz-elearning-22.06-17.07.2020-cz.prakt. 15.07-17.07.2020 w formie zdalnej - brak miejsc
p.poz-aktualizacja-24.08-27.08.2020 - w formie zdalnej - liczba wolnych miejsc: 27
p.poz-elearning-17.08-11.09.2020-cz.prakt. 09.09-11.09.2020 w formie zdalnej - liczba wolnych miejsc: 21
p.poz-elearning-27.07-26.08.2020-cz.prakt. 24.08-26.08.2020 w formie zdalnej - liczba wolnych miejsc: 4
p.poz-elearning-07.09-07.10.2020 - brak miejsc
p.poz-elearning-07.09-07.10.2020 - brak miejsc
p.poz-elearning-28.09-28.10.2020 - liczba wolnych miejsc: 2
p.poz-elearning-19.10-18.11.2020 - liczba wolnych miejsc: 24
p.poz-elearning-23.11-18.12.2020 - liczba wolnych miejsc: 35