Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nabór na rok szkolny 2017/2018

Listy wyników po egzaminie sprawnościowym i teoretycznym

 

 

INFORMACJA!


Przebieg prób sprawnościowych będzie przebiegał następująco:
9:00 - 10:30 - koperta,
11:00 - 12:30 - podciąganie na drążku,
13:00 - 14:30 - beep test.
Do prób można przystąpić tylko w stroju sportowym (sugerujemy obuwie sportowe z podeszwą halową)

 

W związku z powyższym dniami pracującymi będą:
06.05.2017 r. w godz. 07:30 – 15:30
13.05.2017 r. w godz. 07:30 – 15:30
24.06.2017 r. w godz. 07:30 – 15:30

 

 

 

Zasady i kryteria naboru oraz założenia organizacyjne na kształcenie dzienne
w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2017/2018
Zasady i kryteria do pobrania w formacie [PDF]

 

Warunki rekrutacji na XXI turnus Dziennego Studium Aspirantów PSP w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP na rok szkolny 2017/2018

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły składają następujące dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2017 roku:

  • podanie do szkoły (skorzystaj z generatora podań),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • ankieta,
  • dowód wpłaty opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 100 zł,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne,
  • zaświadczenie lekarskie (dostarczyć w dniu egzaminu sprawnościowego).

Wzory powyższych dokumentów do pobrania:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne, można przedstawić w oryginale w sekretariacie
Wydziału Nauczania
lub przesłać pocztą do szkoły odpis dokumentu poświadczony notarialnie.

Inna forma złożenia powyższych dokumentów (kserokopia, skan) nie będzie uwzględniana przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły.

 

Wpłatę prosimy dokonywać do 15 maja 2017 roku na rachunek Narodowego Banku Polskiego o/o Katowice:

92 1010 1212 0016 5813 9134 0000

 

Kserokopię dowodu wpłaty należy dostarczyć lub przesłać na adres Centralnej Szkoły PSP

do dnia 15 maja 2017 roku.

 

Opłata nie podlega zwrotowi!

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub przesłać listem poleconym
(decyduje data stempla pocztowego) na adres szkoły z dopiskiem "Podanie do szkoły".
Dokumenty złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe ważne informacje:

 W dniu egzaminu sprawnościowego należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność
do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego w oryginale.

Uwaga!

Zaświadczenie jest ważne tylko przez miesiąc od daty wystawienia przez lekarza.
Zaświadczenie lekarskie nie może być wystawione wcześniej niż 15 czerwca 2017 roku,
chyba że lekarz określi to inaczej.

 

Pytania dotyczące naboru proszę kierować na:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 34-378-53-12.

Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji:

Oficjalna wersja pliku audio do BEEP TESTU

 

Additional information