Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zamówienia publiczne do 30 000 EUR

2017 r.

ZAMÓWIENIE PLIKI DO POBRANIA
Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie – zadanie I,
Floty pojazdów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie - zadanie II

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Wykonanie projektu rozbudowy sieci światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Wybór oferty

Wyjaśnienia i modyfikacje

Rysunek nr 3 (zakres inwestycji)

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Rysunki

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Wykonanie i dostawa artykułów konferencyjnych

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Usługi pralnicze

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Informacja dotycząca wszczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EUR na zakup i sukcesywne dostawy mrożonych ryb, przetworów i konserw rybnych nr WT.2370.1.8.2017 r.

Informacja

Zakup i sukcesywne dostawy mrożonych ryb, przetworów i konserw rybnych

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Usługa organizacji konferencji

Wybór oferty

Modyfikacja formularza ofertowego

Nowy formularz ofertowy

Wyjaśnienie

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą - Remont części budynku dydaktyczno-hotelowego - kompania I i II

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy
Zakup i sukcesywne dostarczanie jaj spożywczych

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy
Usługa cyklicznego ładowania gaśnic dla Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy
Zakup i sukcesywne dostarczanie drobiu do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej Wybór oferty
Sukcesywne dostawy mrożonek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej Wybór oferty

Archiwum zamówień publicznych

Additional information