Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR

2017 r.

ZAMÓWIENIE NR OGŁOSZENIA DATA ZAMIESZCZENIA PLIKI DO POBRANIA

Sukcesywne dostawy pieczywa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

624278-N-2017 2017-11-29

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Rozbudowa wodociągowej sieci pożarowej na terenie poligonu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

610055-N-2017 2017-10-31

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego, lekkiego ratownictwa technicznego 4x4 typu PICKUP do przewozu ratowników i sprzętu

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

607197-N-2017 2017-10-25

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 

Poprawiony załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Wykonanie utwardzenia terenu pod urządzenie – trenażer ratowniczy – w postaci żelbetowej płyty fundamentowej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

592408-N-2017 2017-09-22

SIWZ z załącznikami

 

Modyfikacje SIWZ

 

Załącznik 1.3 - przedmiar robót

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego tankowania

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

592374-N-2017 2017-09-22

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 

Modyfikacja SIWZ

 

Poprawiony załącznik nr 0 - formularz ofertowy

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

571563-N-2017 2017-08-11

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz mięsa wieprzowego i wołowego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

565377-N-2017 2017-08-07

SIWZ z załącznikami

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ


Poprawiony załącznik 1.1.B "Opis przedmiotu zamówienia: mięso"

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalno-hotelowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Artyleryjskiej 1, wraz z zaprojektowaniem części robót w zakresie wykonania instalacji drenażu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej przy budynku 565236-N-2017 2017-08-07

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Wykonanie kampusowej sieci światłowodowej na podstawie posiadanego projektu oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej sieci kampusowej między budynkami Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

560300-N-2017 2017-07-28

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ


Wyjaśnienia SIWZ (2)


Poprawiony załącznik nr 1.1 do SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 2017/S 136-279981 2017-07-19

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienie SIWZ

 

Poprawiony załącznik nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia"

 

Wyjaśnienie SIWZ (2)

 

Poprawiony załącznik nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia" (2)

 

Wyjaśnienie SIWZ (3)

 

Poprawiony załącznik nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia" (3)

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Informacje z otwarcia ofert - sprostowanie

 

Wybór ofert

Sukcesywne dostawy konserw mięsnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 544115-N-2017 2017-07-04

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie obuwia oraz sztormiaków dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej 538228-N-2017 2017-06-23

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Unieważnienie zadania I

 

Wybór ofert zadanie II

Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

536438-N-2017

 

2017-06-21

SIWZ z załącznikami

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

 

Poprawiony załącznik nr 1 "Przedmiar"

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Unieważnienie postępowania

Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie 523824-N-2017 2017-06-02

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Unieważnienie postępowania

 

Informacje z otwarcia ofert - sprostowanie

Wykonanie remontu pomieszczenia sali gimnastycznej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 517561-N-2017 2017-05-25

SIWZ z załącznikami

 

Unieważnienie postępowania

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie elementów ubioru wyjściowego oraz służbowego dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej 511730-N-2017 2017-05-19

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór ofert

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz ciastek suchych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 507079-N-2017 2017-05-12

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór ofert

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie elementów ubioru służbowego, odzieży specjalnej oraz obuwia dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej 505440-N-2017 2017-05-11

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Unieważnienie zadania II i IV

 

Wybór oferty

Wykonanie wodociągowej sieci pożarowej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

503766-N-2017 2017-05-09

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

 

Poprawiony formularz ofertowy

 

Sprostowanie do wyjaśnień i modyfikacji SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór oferty

Wykonanie remontu sali gimnastycznej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 72397 - 2017 2017-04-24

SIWZ z załącznikami

Informacje z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie elementów umundurowania dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej 70815 - 2017 2017-04-21

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór ofert

 

Wybór ofert - zadanie V

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 58242 - 2017 2017-04-04

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy warzyw do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 43117 - 2017 14.03.2017

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór oferty

Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 39543 - 2017 08.03.2017

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły PSP środków ochrony indywidualnej dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

26907 - 2017  16.02.2017

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

 

Załącznik 1.1 do SIWZ po modyfikacji

 

Załącznik 1.6 do SIWZ po modyfikacji

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ (2)

 

Załącznik 1.2 do SIWZ po modyfikacji

 

Załącznik 1.4 do SIWZ po modyfikacji

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

2016 r.

ZAMÓWIENIE NR OGŁOSZENIA  DATA ZAMIESZCZENIA  PLIKI DO POBRANIA 

Świadczenie usługi sprzątania obiektów Centralnej Szkoły PSP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

359241 - 2016

05.12.2016

SIWZ z załącznikami

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Informacje z otwarcia ofert

Wybór oferty

 Archiwum zamówień publicznych

Additional information