Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR - 2019 r.

2019 r.

ZAMÓWIENIE NR OGŁOSZENIA DATA ZAMIESZCZENIA PLIKI DO POBRANIA

 

Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

528410-N-2019 21.03.2019

SIWZ z załącznikami

 

Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego tankowania

 

528082-N-2019 21.03.2019 r.

SIWZ z załącznikami

 

Dostawa koszul wyjściowych i służbowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

525782-N-2019 18.03.2019 r.

SIWZ z załącznikami

 

Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

524623-N-2019 13.03.2019 r.

SIWZ z załącznikami

 

Unieważnienie postępowania

 

Wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – część etapu IV

 

508307-N-2019 30.01.2019 r.

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych łączonych

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

506927-N-2019 25.01.2019 r.

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacja

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

2018 r.

ZAMÓWIENIE NR OGŁOSZENIA DATA ZAMIESZCZENIA PLIKI DO POBRANIA

 

Sukcesywne dostawy owoców oraz pieczarek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

658572-N-2018

06.12.2018 r.

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Informacje z otwarcia ofert dodatkowych - zadanie III

 

Wybór oferty - zadanie I i II

 

Wybór oferty - zadanie III

 

Budowa systemu zasilania w energię elektryczną oraz sprężone powietrze „szybki start” na stanowiskach garażowych wozów bojowych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej

 

657007-N-2018

04.12.2018

SIWZ z załącznikami

 

Unieważnienie postępowania

 

Remont pomieszczeń piwnic w budynku Stołówki, zlokalizowanym na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

653377-N-2018

04.12.2018

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Additional information