Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPOŻ

ZAPRASZAMY!

 


Pożegnanie ze służbą asp. sztab. Jacka Szmigla

Asp. sztab. Jacek Szmigiel służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 20 marca 1997 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kłobucku na stanowisku ratownika.

Pracownikiem Centralnej Szkoły PSP został 1 listopada 2000 r. Asp. sztab. Jacek Szmigiel stale podnosił kwalifikacje zawodowe kończąc m.in. kurs obsługi drabin mechanicznych, kurs obsługi dźwigów, kurs sternika motorowodnego, kurs obsługi geofonów, kurs chemiczny, szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego. Pracując w Szkolnej Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej zawsze wykazywał duże zaangażowanie problematyką zawodową biorąc czynny udział w szkoleniu kadetów CS PSP. Posiadając uprawnienia instruktora nauki jazdy zawsze służył pomocą i dobrą radą. Asp. sztab. Jacek Szmigiel ze swoich obowiązków służbowych wywiązywał się w sposób odpowiedzialny wykazując dużą dyscyplinę służbową. Wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz wyjazdach Szkolnej Grupy Technicznej. Podczas prowadzenia działań ratowniczych zawsze był opanowany, szczególną uwagę poświęcał działaniom prowadzonym przez kadetów, dla których jest wzorem fachowości i kompetencji.

Galeria zdjęć

Additional information