Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Kurs PPOŻ - forma e-learningowa ZDALNA

Forma e-learningowa ZDALNA

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 i zaleceniami władz RP oraz inspekcji sanitarnych informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w celu ograniczenia transmisji koronawirusa na terenie kraju, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości odnowienia uprawnień inspektorom ochrony przeciwpożarowej, podjął decyzję o realizacji szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej wyłącznie w formie zdalnej do odwołania.

 

Szkolenie e-learningowe (zdalne) podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Do części teoretycznej szkolenia uczestnicy mają dostęp przez cały czas trwania kursu. Uczestnik szkolenia po zalogowaniu na platformę edukacyjną CSPSP ma do dyspozycji 14 tematów zajęć, zgodnych z planem  nauczania, programu szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy szkolenia posiadają również dostęp do ogólnego forum (tematyka dotycząca zagadnień teoretycznych). Forum stanowi osobny temat na platformie edukacyjnej.

Aby przystąpić do egzaminu każdy uczestnik musi napisać pracę zaliczeniową. Wytyczne do pracy zaliczeniowej podane są na platformie (dokument edytowalny do pobrania z platformy edukacyjnej). W przypadku pytań do pracy uczestnik ma kontakt e-mail z wykładowcą odpowiedzialnym za tematykę pracy kontrolnej.

Część praktyczna obejmuje 3 ostatnie dni szkolenia. W części praktycznej uczestnik ma dostęp do sześciu tematów, w których może zapoznać się z materiałami przygotowanymi w formie filmów z komentarzem i prezentacji multimedialnych z komentarzem. W każdym z tematów jest dostęp do forum gdzie wykładowcy udzielają odpowiedzi w danej tematyce. W części praktycznej uczestnik może przystąpić do egzaminu demonstracyjnego gdzie zapozna się z formą przeprowadzanego egzaminu w postaci quizu. W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy mają na platformie edukacyjnej udostępniony egzamin końcowy.

Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia również w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Zgodnie z założeniami zawartymi w programie szkolenia, egzamin końcowy przeprowadza się w formie pisemnego testu, złożonego z 30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią. Egzamin końcowy uznaje się za zaliczony, jeśli zdający zaznaczył minimum 70% prawidłowych odpowiedzi (21 pytań).

Aby zarejestrować się na tą formę szkolenia proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretny kurs. Nazwa kursu rozpoczyna się od skrótu „zdalny elearning-p.poż” oraz daty konkretnego kursu.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres,
  • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em (w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.

Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e-mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Uczestnik dostęp do materiałów szkoleniowych otrzyma po dokonaniu opłaty za szkolenie, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informujemy jednocześnie, że materiały szkoleniowe są dostępne na platformie e-learningowej (https://cspsp.pl/elearning/), do której dostęp uzyskuje się z wykorzystaniem adresu email podanego podczas tworzenia konta w systemie rezerwacji oraz hasła używanego w systemie rezerwacji. 

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia.

Program szkolenia

Regulamin szkolenia

Opłaty:

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 500 zł.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

UWAGA – WAŻNE!

  1. Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia (Dz.U. 2015 poz. 1964, §6).
  2. Zgodnie z programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie dnia 22.02.2010 roku, pkt I ppkt 3 – kandydat na szkolenie powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie.

Terminy szkoleń:


W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centralna Szkoła PSP zastrzega sobie, możliwość odwołania przedmiotowego szkolenia lub organizację w innym terminie w przypadku nie zapisania minimalnej liczby uczestników.

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc