Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie e-learningowej

Forma e-learningowa ZDALNA

W związku z przedłużającym się stanem zagrożenia epidemiologicznego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej umożliwił realizację „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej” wyłącznie w formie zdalnej do odwołania.

1. Przebieg szkolenia.

Szkolenie e-learningowe (zdalne) podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Do części teoretycznej szkolenia uczestnicy mają dostęp przez cały czas trwania kursu. Uczestnik szkolenia po zalogowaniu na platformę edukacyjną CSPSP ma do dyspozycji materiały i fora z poszczególnych modułów tematycznych.

Aby przystąpić do egzaminu każdy uczestnik musi napisać pracę projektową. Wytyczne do pracy zaliczeniowej podane są na platformie (dokument edytowalny do pobrania z platformy edukacyjnej). W przypadku pytań do pracy uczestnik ma kontakt e-mail z wykładowcą odpowiedzialnym za sprawdzenie pracy projektowej.

Część praktyczna obejmuje 3 ostatnie dni szkolenia. W części praktycznej uczestnik ma dostęp do sześciu tematów, w których może zapoznać się z materiałami przygotowanymi w formie filmów z komentarzem i prezentacji multimedialnych z komentarzem. W każdym z tematów jest dostęp do forum gdzie wykładowcy udzielają odpowiedzi w danej tematyce. W części praktycznej uczestnik może przystąpić do egzaminu demonstracyjnego gdzie zapozna się
z formą przeprowadzanego egzaminu w postaci quizu.

Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia również w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Zgodnie z założeniami zawartymi
w programie szkolenia, egzamin końcowy przeprowadza się w formie pisemnego testu, złożonego z 30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią. Egzamin końcowy uznaje się za zaliczony, jeśli zdający zaznaczył minimum 70% prawidłowych odpowiedzi (21 pytań).

2. Warunki przyjęcia na szkolenie.

Terminy szkoleń:

 • 25.01 - 24.02.2021
 • 22.02 - 24.03.2021
 • 22.03 - 21.04.2021
 • 26.04 - 26.05.2021
 • 31.05 - 30.06.2021
 • 06.09 - 06.10.2021
 • 11.10 - 10.11.2021
 • 15.11 - 15.12.2021

 Wykaz szkoleń z platformy rezerwacji

 

Program szkolenia

Regulamin szkolenia

Klauzula informacyjna

 

3. Koszt szkolenia.

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 500 zł.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia. Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e-mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Numer konta bankowego: 92 1010 1212 0016 5813 9134 0000
W tytule przelewu proszę wpisać:

 1. W przypadku podmiotu gospodarczego:  
  Pełna nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ppoż. z datą szkolenia
 2. W przypadku osoby fizycznej:
  Imię, nazwisko, adres, ppoż. z datą szkolenia

4. Zasady uczestnictwa.

Materiały szkoleniowe są dostępne na platformie e-learningowej https://cspsp.pl/elearning/ do której dostęp uzyskuje się z wykorzystaniem adresu email podanego podczas tworzenia konta w systemie rezerwacji oraz hasła używanego w systemie rezerwacji. 

Uczestnik szkolenia powinien dysponować dostępem do sieci Internet oraz komputerem z systemem operacyjnym Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), Linux (dowolny) z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer (wersję od 8.0 +), Edge lub Mozilla Firefox lub Google Chrome lub Opera, włączoną obsługę cookie i JavaScript. Wybrane zajęcia praktyczne odbywają się w ramach kontaktu synchronicznego z opiekunami bloków tematycznych z wykorzystaniem jednego z narzędzi: Zoom, Ms Teams.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia.

UWAGA - WAŻNE!

 1. Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia (Dz.U. 2015 poz. 1964, §6).
 2. Zgodnie z programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie dnia 22.02.2010 roku, pkt I ppkt 3 – kandydat na szkolenie powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie.

Centralna Szkoła PSP zastrzega sobie, możliwość odwołania przedmiotowego szkolenia lub organizację w innym terminie w przypadku nie zapisania minimalnej liczby uczestników.

Additional information

Ogłoszenia


Kursy_PPOŻCzujka


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


  Pomoc