Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie hybrydowej

Forma hybrydowa

Szkolenia są realizowane na podstawie nowego Programu Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zatwierdzonego 24 maja 2021 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Program szkolenia

Zajęcia on-line odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniających synchroniczne interakcje między słuchaczami i osobami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem aplikacji ClickMeeting lub podobnych do komunikacji wideo w czasie rzeczywistym natomiast zajęcia praktyczne odbywać się będą stacjonarnie.

1. Przebieg szkolenia.

Szkolenie hybrydowe podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna szkolenia przewiduje jeden tydzień zajęć on-line z wykorzystaniem aplikacji ClickMeeting lub podobnych i dwa tygodnie samokształcenia z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie e-learningowej Szkoły.

Do materiałów szkoleniowych uczestnicy mają dostęp przez cały czas trwania kursu. Uczestnik szkolenia po zalogowaniu na platformę edukacyjną CS PSP ma do dyspozycji materiały i fora z poszczególnych modułów tematycznych.

Aby przystąpić do egzaminu każdy uczestnik musi napisać pracę projektową. Projektowa praca zaliczeniowa powinna zostać przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Programu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej z dn. 24.05.2021 r. oraz podanymi na platformie (dokument edytowalny do pobrania z platformy edukacyjnej). W przypadku pytań do pracy uczestnik ma kontakt e-mail z wykładowcą odpowiedzialnym za sprawdzenie pracy projektowej.

Część praktyczna szkolenia obejmuje ostatnie 3 dni szkolenia. Podczas części praktycznej szkolenia zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej z podziałem na grupy. Część praktyczna szkolenia zakończona jest egzaminem.

Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia również w formie stacjonarnej. Zgodnie z założeniami zawartymi w programie szkolenia, egzamin końcowy przeprowadza się w ciągu 75 minut w formie pisemnego testu, złożonego z 60 zadań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią i dwoma dystraktorami. Egzamin końcowy uznaje się za zdany, jeśli zdający otrzymał minimum 70% punktów możliwych do zdobycia.

2. Warunki przyjęcia na szkolenie.

Terminy szkoleń:

 • 22.01 - 14.02.2024 r.
 • 19.02 - 20.03.2024 r.
 • 20.05 - 12.06.2024 r.
 • 09.09 - 02.10.2024 r. - możliwość zapisów od 02 maja 2024 r.
 • 14.10 - 06.11.2024 r. - możliwość zapisów od 02 maja 2024 r.
 • 25.11 - 18.12.2024 r. - możliwość zapisów od 02 maja 2024 r.

 Wykaz szkoleń i miejsc dostępny w platformie rezerwacji

 

 

Program szkolenia

Regulamin szkolenia

Klauzula informacyjna

 

3. Koszt szkolenia.

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 700,00 zł.

Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 2 240,00 zł.

Zakwaterowanie i wyżywienie zorganizowane jest na terenie CS PSP.

Nie ma możliwości skorzystania z opcji samego wyżywienia lub samego noclegu.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia. Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e-mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Numer konta bankowego: 92 1010 1212 0016 5813 9134 0000
W tytule przelewu proszę wpisać:

 1. W przypadku podmiotu gospodarczego:  
  Pełna nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ppoż. z datą szkolenia
 2. W przypadku osoby fizycznej:
  Imię, nazwisko, adres, ppoż. z datą szkolenia

4. Zasady uczestnictwa.

Materiały szkoleniowe są dostępne na platformie e-learningowej https://cspsp.pl/elearning/ do której dostęp uzyskuje się z wykorzystaniem adresu email podanego podczas tworzenia konta w systemie rezerwacji oraz hasła używanego w systemie rezerwacji. 

Uczestnik szkolenia powinien dysponować dostępem do sieci Internet oraz komputerem z systemem operacyjnym Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), Linux (dowolny) z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer (wersję od 8.0 +), Edge lub Mozilla Firefox lub Google Chrome lub Opera, włączoną obsługę cookie i JavaScript. Wybrane zajęcia praktyczne odbywają się w ramach kontaktu synchronicznego z opiekunami bloków tematycznych z wykorzystaniem jednego z narzędzi: ClickMeeting, Zoom, Ms Teams.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. numer konta, umowa, karta skierowania itp.) zostaną przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia, na około 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

UWAGA - WAŻNE!

 1. Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia (Dz.U. 2015 poz. 1964, §6).
 2. Zgodnie z programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie dnia 24.05.2021 roku, pkt I ppkt 3 – kandydat na szkolenie powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie.

Centralna Szkoła PSP zastrzega sobie, możliwość odwołania przedmiotowego szkolenia lub organizację w innym terminie w przypadku nie zapisania minimalnej liczby uczestników.

Formuła przeprowadzenia szkolenia zależna będzie od sytuacji w kraju. W przypadku, gdy Komendant Główny  podejmie decyzję o konieczności zawieszenia zajęć stacjonarnych, część praktyczna szkolenia zaplanowana w formie stacjonarnej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej w czasie rzeczywistym. Egzamin końcowy, w tym wypadku, również zostanie przeprowadzony w formie zdalnej.