Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenia PPOŻ

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (34) 34-77-562

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawiona jest do prowadzenia szkolenia inspektorów ochrony ppoż. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 26.11.2015 poz. 1964).

Celem kursu jest przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz przygotowanie ich do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Kurs ma także przygotować absolwentów do wykonywania czynności wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy kursów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Szkolenie stacjonarne odbywa się w formie dwóch pięciodniowych zjazdów, na których realizowane są zajęcia teoretyczne w wymiarze 66 godzin i praktyczne w ilości 11 godzin. Kursy inspektorów ochrony przeciwpożarowej realizowane są przez CS PSP systematycznie od wielu lat. Szkolenie e-learningowo realizowane jest poprzez platformę e-learningową oraz jeden zjazd trzydniowy na terenie Szkoły.

Platforma edukacyjna Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

Opis form szkolenia

Forma e-learningowa

Aby zarejestrować się na tą formę szkolenia proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretny kurs. Nazwa kursu rozpoczyna się od skrótu „ elearning-p.poż” oraz daty konkretnego kursu. Podczas rejestracji prosimy zwrócić uwagę na terminy pobytu w szkole (zjazd). W przypadku korzystania z usług zakwaterowania i wyżywienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem tych usług.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em (w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.

Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Odblokowanie możliwości edycji danych wymaga e-mailowego zgłoszenia przez Użytkownika na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e- mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Uczestnik dostęp do materiałów szkoleniowych otrzyma po dokonaniu opłaty za szkolenie, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informujemy jednocześnie, że materiały szkoleniowe są dostępne na platformie e-learningowej (https://cspsp.pl/elearning/), do której dostęp uzyskuje się z wykorzystaniem adresu email podanego podczas tworzenia konta w systemie rezerwacji oraz hasła używanego w systemie rezerwacji. 

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia.

Program szkolenia

Regulamin szkolenia

Opłaty:

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 500 zł.

Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 1 700 zł.

Nie ma możliwości skorzystania podczas szkolenia z samego wyżywienia bądź z samego zakwaterowania.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Terminy szkoleń:

Zjazd, zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64.

Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Forma stacjonarna

W tym przypadku proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretny kurs. Nazwa kursu rozpoczyna się od skrótu „stacjonarny- p.poż” oraz daty konkretnego kursu. Podczas rejestracji prosimy zwrócić uwagę na terminy rozpoczęcia i zakończenia wybranego szkolenia. W przypadku korzystania z usług zakwaterowania i wyżywienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem tych usług.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em ( w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.

Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Odblokowanie możliwości edycji danych wymaga e-mailowego zgłoszenia przez Użytkownika na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e- mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia najpóźniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 700 zł.

Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 2 700 zł.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Termin szkolenia:

Program szkolenia

Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia.

Program szkolenia

Forma aktualizacji

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 i zaleceniami władz RP oraz inspekcji sanitarnych informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w celu ograniczenia transmisji koronawirusa na terenie kraju, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości odnowienia uprawnień inspektorom ochrony przeciwpożarowej, podjął decyzję o realizacji szkoleń aktualizujących wyłącznie w formie e-learningowej do odwołania.

Biorąc pod uwagę powyższe Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zatwierdził do realizacji następujący termin szkolenia tj:

 • 04 – 07 maja 2020 r.

 

UWAGA – WAŻNE!

1. Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia (Dz.U. 2015 poz. 1964, §6).

2. Warunkiem skorzystania z formy aktualizacji jest posiadanie aktualnych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej, w trakcie trwania szkolenia.

3. W związku z zaistniałą sytuacją (związaną z koronawirusem) i biorąc pod uwagę odnowienie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej pierwszeństwo przystąpienia do przedmiotowego szkolenia będą miały osoby, którym uprawnienia wygasają w I półroczu 2020 roku.

Centralna Szkoła PSP zastrzega sobie, możliwość odwołania przedmiotowego szkolenia lub organizację w innym terminie w przypadku nie zapisania minimalnej liczby uczestników.

Po zarejestrowaniu się na ww. szkolenie proszę niezwłocznie przesłać skan zaświadczenia o aktualnych uprawnieniach inspektora ochrony przeciwpożarowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby dokonać zgłoszenia proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretne szkolenie. Nazwa szkolenia rozpoczyna się od skrótu „ aktualizacja- p.poż” oraz daty konkretnego szkolenia. Podczas rejestracji prosimy zwrócić uwagę na terminy rozpoczęcia i zakończenia wybranego szkolenia.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em (w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.

Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Odblokowanie możliwości edycji danych wymaga e-mailowego zgłoszenia przez Użytkownika na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e- mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury
w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia najpóźniej ok tygodnia przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszt szkolenia wynosi 1 200 zł.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

W razie pytań proszę o kontakt  tel. 34 34 77 561, 34 34 77 562.

 Terminy szkoleń:

Program szkolenia aktualizującego

 

Program szkolenia

 

 

 

 

Additional information