Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Dostępne dodatkowe terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie e-learningowej i w formie aktualizacji realizowane w całości w postaci zdalnej.
Szczegółowe informacje: Kursy PPOŻ


 

INFORMACJA

Dla kandydatów biorących udział w naborze na DSA 2020/2021 udostępniony zostanie parking samochodowy.

Szczegóły w zakładce: REKRUTACJA/NABÓR 2020/2021.

 


 

Wyniki egzaminu sprawnościowego uzyskane w procesie naboru na kształcenie dzienne
w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021

 

 


 

Sekcja wysokościowa

Ratownictwo wysokościowe w naszej szkole funkcjonuje od lutego 2005 roku, to jest od momentu ukończenia kursu pierwszego stopnia przez pięciu pracowników szkoły. Kurs pierwszego stopnia ratownictwa wysokościowego przeprowadzony został pod nadzorem Samodzielnej Sekcji do Spraw Doskonalenia KW PSP w Łodzi na obiektach JRG-10.

Kilkanaście dni kursu zaowocowało podniesieniem naszej wiedzy na temat ratownictwa wysokościowego, dzięki czemu dołączyliśmy do grona specjalistów z zakresu ratownictwa wysokościowego w PSP, a radość jaka z tego wynikała była ogromna. Nie zamierzamy oczywiście poprzestać na tym, dlatego sukcesywnie staramy się uczestniczyć w specjalistycznych ćwiczeniach oraz obozach doskonalących podnosząc swoje umiejętności.

W dniu 15 kwietnia 2007 r. po kursie wstępnym z zakresu ratownictwa wysokościowego PSP dołączyło do naszego grona kolejnych sześć osób, które 30 sierpnia 2007 ukończyły kurs podstawowy z zakresu ratownictwa wysokościowego PSP. Więcej w tablicy informacyjnej z okazji 30-lecia ratownictwa wysokościowego tutaj.

Rozkazem Komendanta Szkoły w dniu 26 marca 2008 r. została powołana Szkolna Sekcja Ratownictwa Wysokościowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej (SSRW CSPSP) w Częstochowie utworzona pod Wydziałem Działań Ratowniczo-Gaśniczych. 

Additional information