Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Struktura

Wydział Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów

 

st. bryg. mgr inż. Marek Grabałowski

Naczelnik Wydziału Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów

 

Do zadań Wydziału Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów należy w szczególności:

 • zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej słuchaczy,
 • prowadzenie działalności wychowawczej kadetów i słuchaczy,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy oraz ich zdolności i zainteresowań,
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej kadetów,
 • organizowanie praktyk zawodowych słuchaczy,
 • bieżące kontrolowanie postępów w nauce i wychowaniu słuchaczy,
 • utrzymywanie gotowości operacyjnej pododdziałów szkolnych do działań w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego,
 • planowanie, organizowanie i nadzór nad służbami wewnętrznymi Szkoły oraz zabezpieczenie obiektów Szkoły,
 • ewidencjonowanie czasu służby strażaków systemu zmianowego w WKS,
 • przygotowanie i organizowanie uroczystości przewidzianych ceremoniałem pożarniczym,
 • opracowanie i modelowanie planu ochrony obiektów Szkoły,
 • wykonywanie zadań z zakresu wprowadzania, zmiany lub odwołania stopnia alarmowego.

Additional information