Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Struktura

Wydział Kadrowy

mł. bryg. mgr Magdalena Kołbasiuk

Naczelnik Wydziału Kadrowego

 

Do zadań Wydziału Kadrowego należy w szczególności:

  • prowadzenie spraw kadrowych pracowników i funkcjonariuszy Szkoły,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki kadrowej i rezerwy kadrowej Komendanta Szkoły,
  • prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
  • prowadzenie spraw z zakresu organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi,
  • współpraca ze związkami zawodowymi, działającymi w CS PSP,
  • współpraca z Państwowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudnienia pracowników i pozyskania stażystów,
  • naczelnik wydziału pełni funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i razem z kierownikiem kancelarii tajnej wykonują zadania pionu ochrony informacji niejawnych.

Additional information