Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Struktura

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

inż. Kinga Psiuch

Samodzielne stanowisko do spraw BHP

Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiedzialne jest w szczególności za:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • informowanie Komendanta Szkoły o stwierdzonych zagrożeniach i wnioskowanie o ich usunięcie,
  • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Szkoły informacji i analiz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • branie udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i opracowywanie wniosków w tym zakresie,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Szkoły i instytucjami pozaszkolnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • nadzorowanie i współpraca w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w szkole nad pracownikami, kadetami, słuchaczami i elewami,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie BHP oraz realizowanie zadań wynikających z programów nauczania.

Additional information