Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centralej Szkoły PSP w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • film nie posiada napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Na stronie internetowej znajdują się filmy ze źródeł zewnętrznych, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Na stronie internetowej znajdują się dokumenty w formatach: .pdf, .xls i .doc, które mogą nie spełniać wymagań dostępności cyfrowej. Każdy ma prawo zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia 26.03.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu 2024-03-28

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Koordynator do spraw dostępności w Centralnej Szkole PSP

W Centralnej Szkole PSP w Częstochowie na mocy Zarządzenia Komendanta Centralnej Szkoły PSP nr 33/2021 z dnia 21 września 2021 r. powołany został koordynator ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej: Pani Kinga Psiuch, tel. (34) 34-77-360, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dostępność cyfrowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Kopka, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (34) 34-77-160. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa
 

Na teren Szkoły prowadzą trzy wejścia/wjazdy: od ul. Sabinowskiej, od ul. Kościelnej oraz od ul. Jagiellońskiej. Obecnie na teren Szkoły można wejść/wjechać samochodem tylko przez wejście/wjazd od ul. Sabinowskiej.

Obiekty dostępne publicznie, to: budynek administracyjny (sztab), budynek dydaktyczny i budynek dydaktyczno-hotelowy.

Do w/w budynków prowadzą schody, które dla budynku dydaktyczno-hotelowego (od ul. Jagiellońskiej) i budynku dydaktycznego (od ul. Sabinowskiej) wyposażone są w podjazdy dla wózków.

W budynku dydaktyczno-hotelowym recepcja i winda znajdują się po prawej stronie od wejścia do budynku.

Od strony ul. Jagiellońskiej wejście/wjazd na teren Szkoły strzeżony jest przez Wartownika oraz zabezpieczony szlabanem. Wejście/wjazd możliwy jest jedynie po otrzymaniu stosownej przepustki. Od strony ul. Sabinowskiej wejście/wjazd na teren Szkoły (aktualnie niedostępny, w remoncie do 30.09.2021 r.) strzeżony jest także przez Wartownika oraz zabezpieczony szlabanem. Po prawej stronie znajduje się przejście główne, gdzie dodatkowe informacje można uzyskać od Podoficera Szkoły lub Oficera Dyżurnego. Po lewej stronie od wejścia/wjazdu, znajduje się budynek administracyjny (sztab), gdzie dostęp do budynku zabezpieczony jest domofonem.

Na parkingach Szkoły znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Centralna Szkoła PSP nie umożliwia dostępności tłumacza jeżyka migowego.

Szczegółowe informacje o rozmieszczeniu budynków, miejscach parkingowych, wydziałach, itp. można uzyskać drogą mailową i/lub telefoniczną oraz na stronie internetowej.

Dane kontaktowe:

Centrala: tel.: (34) 34-77-000

Sekretariat: tel.: (34) 34-77-100, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Additional information