Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Poligon

Stanowisko ratownictwa chemicznogo i ekologicznego

Stanowisko uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cysterny samochodowej

Stanowisko składa się z cystern samochodowych typu CN-18, która zawiera instalację wodną symulującą wycieki substancji niebezpiecznych z czterech rożnych nieszczelności.

Stanowisko uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cysterny kolejowej

Stanowisko wykorzystywane jest do ćwiczeń uszczelniania wycieków z cysterny kolejowej, posiadającej wewnętrzną instalację wodną, symulującą wycieki substancji niebezpiecznej dla sześciu wariantów nieszczelności.

Stanowisko uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cysterny w instalacji przemysłowej (wyciek grawitacyjny)

Stanowisko składa się z cysterny samochodowych typu CN-22 , która zawiera instalację wodną symulującą wycieki substancji niebezpiecznych z czterech rożnych nieszczelności.

Stanowisko ratownictwa chemiczno - ekologicznego likwidacji skutków wycieku substancji niebezpiecznych na drogach publicznych

Wykonanie stanowiska zostało zaplanowane w sposób gwarantujący ochronę środowiska z możliwością prowadzenia ćwiczeń z materiałami niebezpiecznymi.

Additional information