Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Poligon

Stanowiska ratownictwa technicznego

Stanowisko katastrof budowlanych

Stanowisko katastrof budowlanych 

Stanowisko ćwiczeń ratowniczo -gaśniczych w zagruzowanym bloku mieszkalnym

Stanowisko do działań ratowniczo - gaśniczych w zagruzowaniu jest wiernym modelem warunków, jakie powstają podczas typowych katastrof budowlanych.

 Stanowisko ćwiczeń ratowniczo -gaśniczych w zagruzowanym bloku mieszkalnym

Stanowisko ćwiczeń w zagruzowanych piwnicach

Piwnica bloku mieszkalnego usytuowana jest obok budynku głównego. Wewnątrz piwnicy znajdują się korytarze oraz pojedyncze pomieszczenia połączone również z piwnicami budynku głównego. Budynek główny o wymiarach 10,0m x 22,0m x 6,0m zawierający: piwnice, parter, I piętro.

  Stanowisko ćwiczeń ratowniczo -gaśniczych w zagruzowanym bloku mieszkalnym Stanowisko ćwiczeń w zagruzowanych piwnicach

Stanowisko stabilizacji i usztywniania ścian, zabezpieczanie ścian przed zawaleniem

Stanowisko obejmuje żelbetowe ściany konstrukcyjne osadzone w stalowych ramakach umożliwiające ruch celem wykonania prawidłowej stabilizacji.

 Stanowisko stabilizacji i usztywniania ścian, zabezpieczanie ścian przed zawaleniem

Stanowisko ćwiczeń w budynku jednorodzinnym

Budynek jednorodzinny wykonany jest z oryginalnych prefabrykatów budowlanych o wymiarach 8,0m x 8,0m, w którym znajdują się cztery oddzielne pomieszczenia.

 Stanowisko ćwiczeń w budynku jednorodzinnym

Stanowisko ćwiczeń podnoszenia i przenoszenia ciężkich elementów budowlanych

Na stanowisku zgromadzone są ciężkie i wysokogabarytowe elementy budowlane z możliwością unoszenia ich przez sprzęt pneumatyczny i hydrauliczny oraz dźwigi mechaniczne.

 Stanowisko ćwiczeń w budynku jednorodzinnym

Stanowisko ćwiczeń zabezpieczania przed zawałami chodników podziemnych

Stanowisko do działań ratowniczych w zagruzowaniu jest wiernym modelem warunków, jakie powstają podczas typowych katastrof budowlanych.

 Stanowisko ćwiczeń zabezpieczania przed zawałami chodników podziemnych

Stanowisko do wykonywania przebić i przejść przez ściany obiektów budowlanych

Stanowisko obejmuje pionowe ściany konstrukcyjne wykonane z różnych materiałów tj. cegła ceramiczna, pustak żużlowy, kamień wapienny.

Stanowisko do wykonywania przebić i przejść przez ściany obiektów budowlanych
 

Stanowisko do wykonywania przebić i przejść przez płyty betonowe

Stanowisko obejmuje pionowe betonowe ściany konstrukcyjne oraz stropowe prefabrykowane płyty betonowe.
 Stanowisko do wykonywania przebić i przejść przez płyty betonowe

Stanowisko do cięcia stali i betonu

Stanowisko pozwala na doskonalenie techniki cięcia sztywno zamocowanych elementów stalowych lub betonowych z wykorzystaniem ratowniczych narzędzi ręcznych oraz mechanicznych urządzeń ratowniczych.

 Stanowisko do cięcia stali i betonu

Stanowisko uwalniania ludzi ze studni i kanałów

Stanowisko obejmuje dwa otwory o średnicach O 800 mm , O 1200 mm wykonane na poziomie gruntu i zagłębione do poziomu 2,5 m oraz dwa otwory O 1800 mm i 2500 mm wystające ponad poziom podłoża zagłębione do poziomu 3 m.

 Stanowisko uwalniania ludzi ze studni i kanałów

Stanowisko stabilizacji płyt stropowych z konicznością wcześniejszego odgruzowania przestrzeni podpłytowej

Stanowisko służy do ćwiczeń odgruzowania poziomych dróg ewakuacyjnych i przeznaczone jest do doskonalenia prac ratowniczych ekip poszukiwawczo-ratowniczych.

 Stanowisko stabilizacji płyt stropowych

Stanowisko katastrof lotniczych

W skład stanowisko wchodzi samolot AN 2, stalowa makieta samolotu transportowego oraz 3 śmigłowce MI 2.

 Stanowisko katastrof lotniczych

Stanowisko ratownictwa techniczno - kolejowego (wagony kolejowe, tramwaj)

Stanowisko obejmuje symulowane zdarzenie pociągu z środkami komunikacji publicznej (tramwaj, autobus) pozwala na prowadzenie działań ratowniczych w obrębie pojazdów oraz prowadzenie praktycznych zajęć z udzielania pierwszej pomocy podczas katastrof komunikacyjnych.

  Stanowisko ratownictwa techniczno - kolejowego

Stanowisko ratownictwa technicznego komunikacji publicznej (autobusy)

Stanowisko obejmuje symulowany wypadek z udziałem komunikacji publicznej - autobus pozwala na prowadzenie działań ratowniczych w obrębie pojazdów oraz prowadzenie praktycznych zajęć z udzielania pierwszej pomocy podczas katastrof komunikacyjnych.

 Stanowisko ratownictwa technicznego komunikacji publicznej

Stanowisko ratownictwa drogowego (samochody osobowe)

Stanowisko ratownictwa drogowego (place ćwiczeń z wrakami pojazdów samochodowych) W ramach porozumień zawartych z miejscowymi przedsiębiorstwami pomocy drogowej stanowisko sukcesywnie wyposażone jest w różne modele samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, które wykorzystywane są podczas ćwiczeń z zakresu ratownictwa medycznego i drogowego.

 Stanowisko ratownictwa drogowego

Stanowisko cięcia drewna z urządzeniami mocującymi

Stanowisko pozwala na doskonalenie techniki cięcia sztywno zamocowanych pionowo i poziomo elementów drewnianych wykorzystaniem ratowniczych narzędzi ręcznych oraz mechanicznych urządzeń ratowniczych.

 Stanowisko cięcia drewna z urządzeniami mocującymi

Additional information