Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Struktura

Wydział Kwatermistrzowski

st. bryg. mgr Radosław Żurek

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

 

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

 • gospodarowanie środkami trwałymi i ruchomymi składnikami majątku Szkoły,
 • administrowanie obiektami, urządzeniami i instalacjami Szkoły,
 • zaopatrywanie pracowników i kadetów w umundurowanie oraz indywidualne środki ochrony,
 • zabezpieczenie oraz utrzymanie w sprawności technicznej powierzonego mienia,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • prowadzenie kompleksowego zaopatrzenia Szkoły,
 • prowadzenie działalności inwestycyjno-remontowej,
 • prowadzenia postępowań w sprawie o zamówienia publiczne,
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej,
 • prowadzenie hoteli szkoły,
 • zapewnienie wyżywienia kadetów, słuchaczy i uczestników konferencji, sympozjów, narad oraz innych form organizacyjnych realizowanych przez Szkołę w zakresie wykonywania jej zadań,
 • logistyczna obsługa długotrwałych akcji ratowniczych,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Wydziału i Szkoły w podległym zakresie,
 • wykonywanie zadań z zakresu obronności,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

Additional information