Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Struktura

Wydział Techniczny

st. bryg. mgr Roman Ławiński

Naczelnik Wydziału TechnicznegoDo zadań Wydziału Technicznego należy w szczególności:

 • przygotowywanie obiektów i stanowisk poligonu szkolnego do zajęć praktycznych, w tym zapewnienie niezbędnego sprzętu, urządzeń i materiałów do ćwiczeń,
 • planowanie i realizacja potrzeb w zakresie bieżącej eksploatacji stanowisk poligonu, konserwacji i naprawa urządzeń i sprzętu wykorzystywanego podczas ćwiczeń,
 • opracowywanie i realizacja planu budowy nowych stanowisk oraz rozwoju poligonu szkolnego,
 • prowadzenie bieżących remontów stanowisk do ćwiczeń i utrzymanie porządku na terenie i obiektach poligonu szkolnego,
 • prowadzenie gospodarki transportowej oraz organizacja zaplecza obsługowo-naprawczego,
 • utrzymanie w sprawności technicznej pojazdów, sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego,
 • dokumentowanie pracy, eksploatacji pojazdów, sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego,
 • rozliczanie zużycia paliwa pojazdów, sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego,
 • prowadzenie i organizacja wymaganych przeglądów,
 • zapewnienie pojazdów, sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego innym wydziałom,
 • współdziałanie z Wydziałem Nauczania w zakresie organizowania i przeprowadzania ćwiczeń na poligonie szkolnym i przygotowanie sprzętu oraz zapewnienie kierowców.

Additional information