Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Regionalny Program Operacyjny

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie rozpoczyna realizację projektu „Innowacyjna szkoła. Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w CS PSP w Częstochowie” wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1417/53/IV/2011 z dnia 2.06.2011. Projekt został złożonyw ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.


 

2 lutego 2012 roku ogłoszono przetarg na Modernizację pomieszczenia polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu pomieszczenia serwerowni w budynku dydaktyczno – hotelowym Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie niezbędnych robót remontowych i wyposażeniowych w tym wykonanie klimatyzacji, zasilania awaryjnego i zasilania gwarantowanego, wykonanie okablowania strukturalnego serwerowni, dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń oraz bezpłatną obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym.


 

26 kwietnia 2012 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie zmodernizowanie (dostosowanie) pomieszczenia w budynku dydaktyczno – hotelowym Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie w celu urządzenia serwerowi. Beneficjent przewiduje zakończenie prac w III kwartale 2012 roku.


 

5 września 2012 roku zostały zakończone prace remontowo - modernizacyjne pomieszczenia w budynku dydaktyczno-hotelowym Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w celu urządzenia serwerowni zgodnie zapisami umowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku.


 

28 września 2012 roku ogłoszono przetarg : Zakup i dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie sprzętu komputerowego, sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych i biurowych.


 

22 października 2012 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na sprzedaż i dostawę urządzeń peryferyjnych i biurowych do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.


 

29 stycznia 2013 roku ogłoszono przetarg na Sprzedaz i dostawę do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej sprzętu komputerowego oraz sieciowego.


 

29 marca 2013 roku ogłoszono przetarg : Dostawa oprogramowania komputerowego do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, instalacja oprogramowania i jego wdrożenie na potrzeby Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.


 

4 kwietnia 2013roku została podpisana umowa na sprzedaż i dostawę sprzętu sieciowego.


 

12 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.


 

29 maja 2013 roku została podpisana umowa na "Dostawa oprogramowania komputerowego do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, instalacja oprogramowania i jego wdrożenie na potrzeby Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie".

Dnia 29 listopada 2013 roku została zakończona realizacja projektu. W związku z oszczędnościami po-przetargowymi. Wartość całkowita projektu wynosi: 1 231 207,83 PLN.

Wartość dofinansowania wynosi: 1 046 526,65 PLN.

Additional information