Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Struktura

Wydział Nauczania

 

st. bryg. mgr inż. Marek Poterek

Naczelnik Wydziału Nauczania

 

Do zadań Wydziału Nauczania należy w szczególności:

  • kształcenie w szkole dla młodzieży w zawodzie technik pożarnictwa,
  • kształcenie w szkole dla dorosłych w zawodzie technik pożarnictwa,
  • realizowanie szkolenia w zawodzie strażak,
  • organizowanie i przeprowadzanie egzaminów końcowych, zawodowych i wstępnych,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dydaktycznego nad realizowanym procesem kształcenia, dokształcania i wychowania,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej, zapewnienie pomocy psychologicznej słuchaczom i pracownikom Szkoły,
  • współpraca z uczelniami, szkołami pożarniczymi, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, placówkami oświatowo-wychowawczymi.

Additional information