Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zbędne składniki majątku CS PSP

2020 r .

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY PLIKI DO POBRANIA

 

Drugie ogłoszenie o sprzedaży serwera telekomunikacyjnego INTEGRAL 55S wraz z wyposażeniem w stanie zdemontowanym

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

 

Ogłoszenie o sprzedaży serwera telekomunikacyjnego INTEGRAL 55S wraz z wyposażeniem w stanie zdemontowanym

 

Nie było ofert kupna

Ogłoszenie wraz z załącznikami

 

Drugie ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż serwera telekomunikacyjnego INTEGRAL 55S wraz z wyposażeniem w stanie zdemontowanym

 

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu

Specyfikacja wraz z załącznikami

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż serwera telekomunikacyjnego INTEGRAL 55S wraz z wyposażeniem w stanie zdemontowanym

 

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu

Specyfikacja wraz z załącznikami

 

Informujemy iż zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej tj. z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 961) jednostka ubiegająca się o nieodpłatne przekazanie technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń musi dołączyć do wniosku o nieodpłatne przekazanie opinie właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

.doc Wniosek o nieodpłatne przekazanie

ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKU CS PSP
Lp. Jednostka Nazwa sprzętu (urządzenia) Nr ewidencyjny sprzętu (urządzenia) Ilość Cena szacunkowa
Data nabycia Kategoria użytkowania Data umieszczenia na stronie
1 CS PSP regał średni Pensylwania 030-B07-00246 1 30 zł 1995-02-22 zbędny 2022-07-11
      030-B04-00031          
      030-B04-00681          
2 CS PSP krzesło RIO 030-B04-00691 5 14 zł/szt. 1999-05-14 zbędny 2022-07-11
      030-B04-00035          
      030-B04-00695          
3 CS PSP szafa jesion szary SU11 20 030-B10-00078 1 100 zł 1994-12-30 zbędny 2022-07-11
4 CS PSP łącznik Ł-90-1S Wiśnia 030-B06-00002 1 40 zł 1994-12-30 zbędny 2022-07-11
5 CS PSP kontenerek K-4 Wiśnia 030-B10-00137 1 50 zł 1994-12-30 zbędny 2022-07-11

 

Pobierz w formacie .doc

Additional information