Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

st. bryg. mgr inż. Tomasz Siemiętowski

Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

 

• Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarniczej w Częstochowie, (42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64, tel. 343785330, fax: 343785332, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

• W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarniczej w Częstochowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64, tel. 343785300, fax: 343785332, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Do zadań IOD należy w szczególności:

Realizowanie zadań Inspektora ochrony danych osobowych w CS PSP w Częstochowie (IOD) poprzez:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego, funkcjonariuszy oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe w CS PSP o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych;

b) doradzanie i udzielanie konsultacji Administratorowi lub SOD w kwestiach:
- zasadności przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
- realizacji praw osoby, której dane dotyczą,
- metodyki przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
- zabezpieczeń, w tym środków technicznych i organizacyjnych, stosowanych w celu minimalizowania wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane podlegają ochronie,
- prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych osobowych i zgodności jej wyników z wymogami oraz podjęcia decyzji o kontynuowaniu przetwarzania, lub konieczności wdrożenia zabezpieczeń, czy ostatecznie konsultacji z organem nadzorczym;

c) monitorowanie:
- przestrzegania przepisów oraz innych obowiązujących procedur w dziedzinie ochrony danych osobowych,
- działań realizowanych przez administratora mających na celu zwiększenie świadomości ochrony danych osobowych,
- szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych, prowadzonych w CS PSP,
- przebiegu audytów prowadzonych w zakresie ochrony danych osobowych;

d) udzielanie na żądanie administratora zalecenia w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania;

e) współpraca bezpośrednio z organem nadzorczym i pełnienie funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w szczególności w przypadku uprzedniej konsultacji oceny skutków.

 

Klauzula Informacyjna Ochrony Danych Osobowych

Additional information