Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych


mł. bryg. mgr inż. Dariusz Andryszkiewicz

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych realizuje zadania nałożone przez ustawę o ochronie danych osobowych jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Do zadań ABI należy w szczególności:

  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
  • nadzór przestrzegania zasad ochrony poszczególnych grup informacji, w szczególności danych osobowych (z wyłączeniem informacji niejawnych),
  • kontrolowanie ochrony obszarów przetwarzania danych w zakresie adekwatności stosowanych zabezpieczeń i możliwości wystąpienia w nich zagrożeń,
  • kontrola poprawności zabezpieczeń danych przetwarzanych metodami tradycyjnymi,
  • kontrola mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrola dostępu do danych osobowych,
  • systematyczna analiza dokumentacji pod kątem obszarów, zbiorów oraz zasad ochrony,
  • podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa informacji.

Additional information