Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych realizuje zadania nałożone przez ustawę o ochronie danych osobowych jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Do zadań ABI należy w szczególności:

  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
  • nadzór przestrzegania zasad ochrony poszczególnych grup informacji, w szczególności danych osobowych (z wyłączeniem informacji niejawnych),
  • kontrolowanie ochrony obszarów przetwarzania danych w zakresie adekwatności stosowanych zabezpieczeń i możliwości wystąpienia w nich zagrożeń,
  • kontrola poprawności zabezpieczeń danych przetwarzanych metodami tradycyjnymi,
  • kontrola mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrola dostępu do danych osobowych,
  • systematyczna analiza dokumentacji pod kątem obszarów, zbiorów oraz zasad ochrony,
  • podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa informacji.

Additional information