Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Pożary wewnętrzne

UWAGA!

Dostępne dodatkowe terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie e-learningowej i w formie aktualizacji realizowane w całości w postaci zdalnej.
Szczegółowe informacje: Kursy PPOŻ


 

INFORMACJA

Dla kandydatów biorących udział w naborze na DSA 2020/2021 udostępniony zostanie parking samochodowy.

Szczegóły w zakładce: REKRUTACJA/NABÓR 2020/2021.

 


Wyniki egzaminu sprawnościowego uzyskane w procesie naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021

 


 

Kształcenie DSA

Kształcenie aspirantów w systemie stacjonarnym

01 września 1997 rozpoczęto w Centralnej Szkole PSP kształcenie aspirantów PSP w systemie stacjonarnym. Absolwent pełni służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach przewidzianych dla aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Wykształcenie zawodowe obejmuje przygotowanie ogólne i specjalistyczne niezbędne do wykonywania zawodu technika pożarnictwa.

 

Regulamin hotelowy.

Additional information