Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Egzaminy zawodowe

Informujemy absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nr 12-2018 , że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Pożarnictwa w kwalifikacji MS.21 (Zarządzanie działaniami ratowniczymi) odbędzie się:

1. Część pisemna - 05.06.2019 r. godz. 12:00.

Prosimy o stawienie się w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. Obowiązuje umundurowanie służbowe.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 kwietnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-czerwiec 2019 r. (wyłącznie kwalifikacje Z.22, MS.20 i Z.23, MS.21)

2. Część praktyczna - 06.06.2019 r. godz. 11:00.

Prosimy o stawienie się w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. Obowiązuje umundurowanie służbowe.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 kwietnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-czerwiec 2019 r. (wyłącznie kwalifikacje Z.22, MS.20 i Z.23, MS.21)

Additional information