Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 

 KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf

 

Harmonogramy szkoleń

Harmonogram zjazdów KKZ I oraz KKZ II

Harmonogram zjazdów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nr 16-2020 w zakresie II kwalifikacji (MS.21) w zawodzie technik pożarnictwa
Harmonogram zjazdów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nr 15-2019 w zakresie I kwalifikacji (MS.20) w zawodzie technik pożarnictwa
Harmonogram zjazdów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nr 14-2019 w zakresie II kwalifikacji (MS.21) w zawodzie technik pożarnictwa
Harmonogram egzaminów końcowych dla Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nr 13-2018 w zakresie kwalifikacji MS.20
Harmonogram zjazdów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nr 13-2018 w zakresie I kwalifikacji MS.20 (Z.22) w zawodzie technik pożarnictwa
Harmonogram zjazdów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nr 12-2018 w zakresie II kwalifikacji Z.23 w zawodzie technik pożarnictwa

 

Regulamin hotelowy

Karta meldunkowa

Additional information