Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Egzaminy zawodowe

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 do pobrania w formie pliku .pdf [0.4 MB]

 


Komunikat dyrektora CKE z 5 kwietnia 2024 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji 2024 LATO w kwalifikacjach BPO.03 oraz BPO.04

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji BPO.04 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Część pisemna

Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

 

Część praktyczna

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz

 • kalkulator prosty*,
 • ołówek,
 • gumka,
 • linijka,
 • temperówka

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

Pełna treść Komunikatu Dyrektora CKE ws przyborów  pomocniczych:

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna BPO.04 w sesji Lato 2024

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2._Komunikat_o_pomocach-cz.pisemna_PP2019_BPO.03_BPO.04.pdf

 

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna BPO.04 w sesji Lato 2024

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4._Komunikat_o_pomocach-cz.praktyczna_PP2019_BPO.04.pdf

 

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych

Część pisemna BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych

Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

 

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna BPO.03 w sesji Lato 2024

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2._Komunikat_o_pomocach-cz.pisemna_PP2019_BPO.03_BPO.04.pdf

 

Część praktyczna BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz

 • Umundurowanie specjalne
 • Buty specjalne
 • Hełm
 • Rękawice
 • Kominiarka
 • Pas strażacki

Additional information