Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenia PPOŻ

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (34) 34-77-562

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawiona jest do prowadzenia szkolenia inspektorów ochrony ppoż. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 26.11.2015 poz. 1964).

Celem kursu jest przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz przygotowanie ich do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Kurs ma także przygotować absolwentów do wykonywania czynności wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy kursów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Szkolenie stacjonarne odbywa się w formie dwóch pięciodniowych zjazdów, na których realizowane są zajęcia teoretyczne w wymiarze 66 godzin i praktyczne w ilości 11 godzin. Kursy inspektorów ochrony przeciwpożarowej realizowane są przez CS PSP systematycznie od wielu lat. Szkolenie e-learningowo realizowane jest poprzez platformę e-learningową oraz jeden zjazd trzydniowy na terenie Szkoły.

Platforma edukacyjna Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

Opis form szkolenia

 

Forma e-learningowa

Aby zarejestrować się na tą formę szkolenia proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretny kurs. Nazwa kursu rozpoczyna się od skrótu „ elearning-p.poż” oraz daty konkretnego kursu. Podczas rejestracji prosimy zwrócić uwagę na terminy pobytu w szkole (zjazd). W przypadku korzystania z usług zakwaterowania i wyżywienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem tych usług.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em (w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.

Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Odblokowanie możliwości edycji danych wymaga e-mailowego zgłoszenia przez Użytkownika na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e- mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Uczestnik dostęp do materiałów szkoleniowych otrzyma po dokonaniu opłaty za szkolenie, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informujemy jednocześnie, że materiały szkoleniowe są dostępne na platformie e-learningowej (https://cspsp.pl/elearning/), do której dostęp uzyskuje się z wykorzystaniem adresu email podanego podczas tworzenia konta w systemie rezerwacji oraz hasła używanego w systemie rezerwacji. 

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia.

Program szkolenia

Regulamin szkolenia

Opłaty:

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 500 zł.

Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 1 700 zł.

Nie ma możliwości skorzystania podczas szkolenia z samego wyżywienia bądź z samego zakwaterowania.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Terminy szkoleń:

04.02 - 01.03.2019 - zjazd i egzamin 27.02-01.03.2019 r. - brak wolnych miejsc

18.02 - 15.03.2019 - zjazd i egzamin 13.03-15.03.2019 r. - brak wolnych miejsc

01.04 - 26.04.2019 - zjazd i egzamin 24.04-26.04.2019 r. - brak wolnych miejsc

06.05 - 31.05.2019 - zjazd i egzamin 29.05-31.05.2019 r. - brak wolnych miejsc

20.05 - 19.06.2019 - zjazd i egzamin 17.06-19.06.2019 r. - brak wolnych miejsc

09.09 - 09.10.2019 - zjazd i egzamin 07.10-09.10.2019 r. - brak wolnych miejsc

30.09 - 30.10.2019 - zjazd i egzamin 28.10-30.10.2019 r. - brak wolnych miejsc

21.10 - 15.11.2019 - zjazd i egzamin 13.11-15.11.2019 r. - brak wolnych miejsc

Zjazd, zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64.

Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Forma stacjonarna

W tym przypadku proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretny kurs. Nazwa kursu rozpoczyna się od skrótu „stacjonarny- p.poż” oraz daty konkretnego kursu. Podczas rejestracji prosimy zwrócić uwagę na terminy rozpoczęcia i zakończenia wybranego szkolenia. W przypadku korzystania z usług zakwaterowania i wyżywienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem tych usług.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em ( w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.

Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Odblokowanie możliwości edycji danych wymaga e-mailowego zgłoszenia przez Użytkownika na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e- mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia najpóźniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 700 zł.

Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 2 700 zł.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Termin szkolenia:

Pierwszy zjazd 18.03 - 23.03.2019 i drugi zjazd 08.04 - 12.04.2019 r. - brak wolnych miejsc

Program szkolenia

Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia.

Program szkolenia

Forma aktualizacji

W tym przypadku proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja , następnie po zalogowaniu się należy zapisać się na konkretny kurs. Nazwa kursu rozpoczyna się od skrótu „ aktualizacja- p.poż” oraz daty konkretnego kursu. Podczas rejestracji prosimy zwrócić uwagę na terminy rozpoczęcia i zakończenia wybranego szkolenia. W przypadku korzystania z usług zakwaterowania i wyżywienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem tych usług.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em (w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.

Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Odblokowanie możliwości edycji danych wymaga e-mailowego zgłoszenia przez Użytkownika na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e- mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną  przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia najpóźniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 200 zł.

Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 1 500 zł.

Nie ma możliwości skorzystania podczas szkolenia z samego wyżywienia bądź z samego zakwaterowania.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

 Terminy szkoleń:

29.01 - 01.02.2019 r. - brak wolnych miejsc

26.03 - 29.03.2019 r. - brak wolnych miejsc

17.09 - 20.09.2019 r. - brak wolnych miejsc

10.12 - 13.12.2019 r.

Program szkolenia aktualizującego

Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia.

Warunkiem skorzystania z formy aktualizacji jest posiadanie aktualnych uprawnień inspektora, bądź specjalisty ochrony przeciwpożarowej, w trakcie trwania szkolenia.

Program szkolenia

 

Regulamin hotelowy

 

 

 

Additional information