Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenia dla rzeczoznawców

Z powodu małej liczby zgłoszeń szkolenie w terminie 27-28 czerwca 2017 r. zostało odwołane.

 

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej zaprasza na szkolenie

"Projektowanie urządzeń przeciwpożarowych – awaryjne oświetlenie ewakuacyjne"

Szkolenie ma na celu przedstawienia rzeczoznawcom podstawowych zagadnień z zakresu instalacji i systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. W trakcie szkolenia rzeczoznawcy zostaną zapoznani z zasadami prawidłowej instalacji i konserwacji oświetlenia awaryjnego w tym: wymaganiami technicznymi, układami zasilania, dokolenie borem przewodów czy prowadzenia przeglądów. Celem pośrednim szkolenia zawartym w studium przypadku jest zaprezentowanie możliwych rozwiązań do wykorzystania w praktyce, a także wyjaśnienie najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowych.

Zajęcia będą obejmować wykłady, ćwiczenia- studium przypadku. Szkolenie kierowane jest dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na podstawie art. 11j. ust. 10 i 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał 5 punktów za szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych "Projektowanie urządzeń przeciwpożarowych – awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ".

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 1963).

Program szkolenia:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

1) Podstawy prawne i terminologia z dziedziny oświetlenia awaryjnego.

2) Symbole graficzne, nazewnictwo i oznakowanie urządzeń oświetlenia awaryjnego stosowanych w projektach.

3) Instalacje i systemy oświetlenia awaryjnego.

2. Projektowanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

1) Rodzaje oświetlenia - modele zastosowań.

2) Wymagania w zakresie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej, na drogach ewakuacyjnych, w strefach zagrożenia wybuchem, urządzeń, zapasowego.

3) Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego.

4) Zasady oświetlania sprzętu przeciwpożarowego, punktu pierwszej pomocy medycznej oraz zmiany poziomu.

5) Graficzne określenie wymagań w zakresie oświetlenia dróg ewakuacyjnych.

6) Systemy opraw – podział systemów sterowania testem, systemów zasilania oraz monitorowania opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: oprawy z ręcznym przyciskiem testu, oprawy z automatyczną funkcją testu, system centralnego testowania, system monitorowania opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – cechy charakterystyczne wraz z instalacją, system centralnej baterii – cechy charakterystyczne wraz z instalacją.

7) Dobór kabli i przewodów zasilania.

3. Prawidłowe serwisowanie i konserwacja opraw i systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego celem utrzymania ciągłości gotowości do prac:

1) Analiza wymagań prawnych dotyczących serwisowania i konserwacji oświetlenia awaryjnego.

2) Zalecenia normatywne dla konserwacji i serwisu systemów oświetlenia awaryjnego.

4. Studium przypadku - błędy popełniane przy projektowaniu i eksploatacji oświetlenia awaryjnego:

1) Przykładowe rozwiązania projektowe awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

2) Właściwy dobór systemów oświetlenia awaryjnego celem zapewnienia optymalnego rozwiązania.

3) Najczęściej popełniane błędy w projektach – studium przypadku.

4) Najczęściej popełniane błędy w trakcie eksploatacji – studium przypadku.

Koszt dwudniowego szkolenia wynosi 700 zł i obejmuje:

  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy.

Dodatkowe koszty - opcjonalnie:

  • Koszt zakwaterowania i wyżywienia: 150zł

Termin szkolenia 27-28 czerwca 2017 r.

Liczba miejsc: 40

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku wymaganej minimalnej liczby uczestników (20 osób).

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia

Regulamin hotelowy

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać wyłącznie na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu mailem najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

Dane kontaktowe: mł. bryg. Mariusz Przygoda tel.: (34) 34-77-501, mł. kpt. Mariusz Basiak tel. (34) 34-77-503.
Centralna Szkoła PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

 

 

 

Additional information