Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji, składanych do jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

W dniach 20-22 września odbyły się w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji, składanych do jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych   oraz realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

Zajęcia odbyły się w trzech blokach tematycznych.

I Blok tematyczny warsztatów:

Temat: Informacja publiczna w codziennej działalności organów Państwowej Straży Pożarnej, przy uwzględnieniu zapewnienia rozliczalności wynikającej z RODO.

  1. Wprowadzenie do tematyki udostępniania informacji publicznej.
  2. Prowadzenie strony biuletynu informacji publicznej jako formy udostępniania informacji publicznej.
  3. Procedura udostępniania informacji publicznej na wniosek.
  4. Terminy rozpoznania wniosku i prawne formy zakończenia postępowania w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek.
  5. Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej.
  6. Przedstawienie zagadnień związanych z przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych.

II Blok tematyczny warsztatów:

Temat: Prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków składanych do jednostek organizacyjnych państwowej straży pożarnej z uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

III Blok tematyczny warsztatów:

Temat: Prowadzenie postępowań w sprawach z petycji składanych do jednostek organizacyjnych państwowej straży pożarnej z uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

Prowadzącą warsztaty była Pani Aneta Kuberska – radca prawny, praktyk z ponad 25 letnim doświadczeniem w realizowaniu zadań administracji rządowej.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Piotr Placek.

Tekst i zdjęcia: CS PSP

Galeria zdjęć

Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji
Warsztaty z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji