Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Udział Kompanii Honorowej CS PSP w Częstochowie w uroczystości oddania do użytku nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

28 września 2021 r. odbył się uroczysty apel z okazji poświęcenia i oddania do użytku nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W uroczystości udział wzięli Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Ciosek, bryg. Piotr Placek Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, parlamentarzyści ziemi kieleckiej, przedstawiciele władz samorządowych województwa świętokrzyskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu PSP przez dowódcę uroczystości, przeglądem pododdziałów oraz podniesieniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego.

Przybyłych gości powitał Komendant Miejski PSP w Kielcach st. bryg. Sławomir Karwat, który odczytał rys historyczny.

Głównym punktem uroczystości było otwarcie strażnicy symbolicznym przecięciem wstęgi przez zaproszonych gości oraz poświęcenie jej przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, przy udziale kapelana wojewódzkiego strażaków ks. Marka Mrugały oraz kapelana miejskiego strażaków ks. Łukasza Zygmunta.

W uroczystości wzięły udział Kompania Honorowa z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Kompania Honorowa z OSP w Brudzowie oraz pododdział towarzyszący z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kielcach, które przemaszerowały w defiladzie. Wydarzenie uświetniała również swoją obecnością Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie.

Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Ciosek, Komendant Miejski PSP w Kielcach st. bryg. Sławomir Karwat złożyli wieniec pod pomnikiem oddając hołd kieleckim strażakom.

Dowódcą Kompanii Honorowej CS PSP był mł. bryg. Dawid Kręciwilk, poczet sztandarowy prowadził st. kpt. Tomasz Wiłun wraz ze st. asp. Maciejem Szadkowskim oraz kadetem XXIV Turnusu DSA.

Galeria zdjęć

Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach
Udział Kompanii Honorowej CS PSP w uroczystości w Kielcach