Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Odbyły się szkolenia z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego realizowane dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

W dniach 7 i 8 października 2021 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, odbyły się dwa szkolenia z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego, realizowane dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W ramach szkolenia odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne, które prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w komorze dymowej.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się z poniższą tematyką:

  • cel i zakres stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych,
  • proces oddychania – zapotrzebowanie i zużycie powietrza,
  • stany i skutki niedotlenienia organizmu,
  • podział sprzętu ochrony dróg oddechowych,
  • budowa aparatu powietrznego butlowego ze sprężonym powietrzem,
  • maski oddechowe i butle na sprężone powietrze,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) podczas eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
  • czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po pracy,
  • praca w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w warunkach normalnych i zadymienia,
  • konserwacja bieżąca sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Na zakończenie Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Piotr Placek w obecności Naczelnika i Zastępcy Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej: st. bryg. Bogumiła Zalewskiego i st. kpt. Arkadiusza Omazdy, Naczelnika Wydziału Nauczania st. bryg. Marka Poterka oraz wykładowców st. kpt. Piotra Ujmy i st. kpt. Janusza Maleszko wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Galeria zdjęć

Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach

Additional information