Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w ramach ćwiczeń "Opolskie 2021"

W dniach 19-21 października 2021 roku na terenie Nysy i powiatu nyskiego miały miejsce krajowe ćwiczenia ratownicze centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pk. "Opolskie 2021".

Głównym celem ćwiczeń była ocena przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do realizacji działań specjalistycznych.

W pierwszym dniu ćwiczeń zebrał się Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego, w związku z silnym wiatrem osiągającym w porywach prędkość do 130 km/h, który wystąpił na terenie województwa opolskiego. Zespół wypracował decyzję o podjęciu działań przygotowawczych i wyprzedzających do katastrofalnych skutków prognozowanego zjawiska. Na podstawie oceny bieżącej sytuacji Opolski Komendant Wojewódzki PSP w dniu 19 października 2021 roku po powołaniu Sztabu strategicznego wystąpił do Komendanta Głównego PSP o wsparcie prowadzonych działań ratowniczych poprzez zadysponowanie dodatkowych sił i środków COO z terenu kraju na godzinę 8:30 w dniu 20 października 2021 roku.

Scenariusze, które zostały przygotowane przez organizatorów ćwiczeń, zakładały m.in. produkcję substancji psychoaktywnych i produkcję tzw. „brudnej bomby”, wybuch w części obiektu fortu, który uległ zawaleniu, przysypując osoby znajdujące się w nim, wypadek autobusu przewożącego dzieci z cysterną kolejową przewożącą substancje niebezpieczne. Kolejnym z założeń było zawalenie się jednego z budynków kompleksu wypoczynkowo-zdrojowego, gdzie przysypanych zostało 35 osób. Awarię i pożar w zakładzie produkcyjnym BioAgra w następstwie czego zostały poszkodowane osoby pracujące na instalacji, następnie zawalenie się wiaduktu i przysypanie gruzem osób znajdujących się w samochodach. Kolejny z epizodów, zakładał wywrócenie się łodzi z 30 osobami na Jeziorze Nyskim. Na zalanym kamieniołomie w Nadziejowie scenariusz zakładał upadek z wysokości osób przebywających nad akwenem w wyniku czego osoby znalazły się pod wodą. Na wyrobisku w Malerzowicach doszło do wypadku samochodu dostawczego, w wyniku czego znalazł się pod wodą.

W ćwiczeniach tych wzięły udział wydzielone siły i środki z województw: opolskiego, małopolskiego, łódzkiego i śląskiego oraz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Ponadto w jednym z założeń wzięła udział grupa specjalistyczna z terenu Republiki Czeskiej oraz inne podmioty współpracujące, między innymi: Policja, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Graniczna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

W sumie w ćwiczeniach wzięło udział blisko 400 strażaków (w tym niemal 300 ćwiczących) i prawie 100 pojazdów, a także śmigłowiec Straży Granicznej.

Opracowanie: kpt. Łukasz Połomski (Zespół prasowy ćwiczeń)
Zdjęcia: CS PSP

Galeria zdjęć

Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''
Udział COO w ćwiczeniach ''Opolskie 2021''