Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

W dniu 29 października 2021 roku odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA słuchaczy XXV turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie na terenie CS PSP było poprzedzone Mszą Świętą na Jasnej Górze w intencji kadetów i ich rodzin, w której udział wział Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, kadra Centralnej Szkoły PSP, ślubujący, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi słuchaczy. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski w asyście kapelanów PSP i częstochowskich księży.

Do uroczystej przysięgi przystąpiło 89 słuchaczy w tym jedna kobieta. Funkcję dowódcy kompani pełni mł. bryg. Dawid Kręciwilk. Po złożeniu Ślubowania wszyscy zostali przyjęci w poczet kadetów Centralnej Szkoły PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy służby kandydackiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na wstępie dowódca uroczystości bryg. Marek Grabałowski złożył meldunek Panu nadbrygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi - Komendantowi Głównemu PSP. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego oraz uczczenie minutą ciszy funkcjonariuszy, którzy odeszli na wieczną służbę.

Uroczystość została zapoczątkowana przemówieniem i powitaniem zebranych gości przez Pana bryg. Piotra Placka - Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Komendant Centralnej Szkoły bryg. Piotr Placek przemawiając, do Ślubujących strażaków mówił m.in.: "Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem "Bogu na chwałę ludziom na pożytek". Ślubowanie na sztandar Szkoły ma szczególne znaczenie dla Was i waszych rodzin, które swoją obecnością nadają jej szczególną rangę. Pragnę, aby słowa składanego dzisiaj Ślubowania zapadły Wam głęboko w pamięć i w serca. Musicie mieć świadomość, że bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy. Strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej muszą stale kształcić się, podnosić swoje kwalifikacje, by sprostać  stawianym wymaganiom. Po prawie dwóch miesiącach od rozpoczęcia nauki młodzi adepci pożarnictwa przystępują do złożenia uroczystego ślubowania i formalnego wstąpienia w szeregi służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. Drodzy kadeci musicie zdawać sobie sprawę, że Ślubowanie na sztandar ma szczególne znaczenie. Bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje, do zachowania odpowiedniej postawy. Ważnym warunkiem osiągania sukcesów w naszej służbie jest dobra znajomość strażackiego rzemiosła. Wy pozytywnie przeszliście ten czas próby realizowany w trudnych warunkach poligonowych. Teraz już jesteście świadomi, że zdecydowaliście się na niełatwą ścieżkę zawodową, ale jestem przekonany, że dokonaliście właściwego wyboru, który w przyszłości przyniesie Wam dużo satysfakcji zawodowej i dumy dla Waszych bliskich”.

Podczas uroczystości Ślubowania Komendant Główny PSP Pan nadbryg. Andrzej Bartkowiak przekazał kluczyki do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault GBA 2,3/16, który będzie pojazdem wykorzystywanym w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Następnie nowo pozyskane pojazdy GBA 2,3/16, Iveco autodrabina SD-31, Opel Zafira - z taboru Centralnej Szkoły, zostały poświęcone przez kapelanów PSP.

W swoim przemówieniu Komendant Główny PSP - nadbryg. Andrzej Bartkowiak, zwracając się do strażaków oraz pracowników cywilnych podkreślał, że zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. W swoim przemówieniu podkreślił również, że trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczeniem i sprawnością fizyczną.

Komendant zaznaczył, że ważną rolę, jaką pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami. Komendant Główny PSP pogratulował wszystkim kadetom i ich rodzicom i wyraził słowa uznania dla hartu ducha zebranych strażaków, którzy w niedługim czasie staną się wizytówką Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Główny podkreślił ważną rolę Państwowej Straży Pożarnej, która przez 30 lat funkcjonowania stała się ważną nie tylko w Polsce, ale i na świecie formacją ratowniczą.

Zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach akcji ratowniczych. W trudnych i odpowiedzialnych akcjach mogą brać udział jedynie strażacy o odpowiednim poziomie wiedzy i sprawności fizycznej. Dlatego od kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wymaga się spełnienia szeregu kryteriów, między innymi: dobrego przygotowania z przedmiotów ścisłych, znakomitej sprawności fizycznej oraz odpowiednich predyspozycji.

Składający Ślubowanie spełnili te wymagania. Przeszli dwumiesięczne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trudnych polowych warunkach z dyscypliną służby wewnętrznej. Okres przygotowawczy to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię przyszłych strażaków. Egzamin ten zdali celująco.Złożenie przysięgi jest momentem szczególnym, składa się ślubowanie pewnym wartościom – przed Komendantem, na sztandar Szkoły, w obecności władz i najbliższych. Od tego dnia, nowo zaprzysiężeni strażacy będą zobowiązani do postępowania w swoim życiu zgodnie ze słowami wypowiedzianej roty.Niewiele jest zawodów, gdzie składana jest przysięga. Wypowiada się między innymi słowa „......  być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia .....” - to słowa, które zobowiązują.

Po uroczystym Ślubowaniu błogosławieństwa kadetom udzielili:

 • Śląski Kapelan Strażaków - Ksiądz Michał Palowski.
 • Kapelan Ewangelicko-Augsburski Strażaków - Ksiądz mł. bryg. Adam Glajcar.
 • ks. Marcin Bielawski – proboszczów cerkwi Parafi Częstochowskiej Ikony Matki Bożej.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście w swoich przemówieniach gratulowali ślubującym oraz ich rodzinom.

Listy gratulacyjne odczytali m. in.:

 • Pan Marcin Woś - Asystent Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej.
 • Pani Grażyna Matyszczak – dyrektor biura Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Szymona Giżyńskiego.
 • Pani Karolina Dominik Kościańska – dyrektor biura pani poseł Lidii Burzyńskiej.
 • Pani Anna Borkowska – asystentka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Mariusza Trepki.
 • Pani Urszula Bauer - Śląska Kurator Oświaty.
 • Pan generał bryg. SOP w stanie spoczynku dr Tomasz Miłkowski – Doradca ds. bezpieczeństwa Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka.

Na zakończenie Ślubowania odbyła się defilada pododdziałów szkolnych. Całą uroczystość i defiladę uświetniła obecność Orkiestry Dętej Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach na czele z kapelmistrzem asp. sztab. Waldemarem Skotarskim i tambur majorem Panem mł. asp. Kamilem Markielem.

Ślubowanie zaszczycili swoją obecnością:

 • Komendant Główny PSP - Pan nadbryg. Andrzej Bartkowiak.
 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP - Pan nadbryg. Jacek Kleszczewski.
 • Opolski Komendant Wojewódzki PSP - Pan st. bryg Krzysztof Kędryk.
 • Łódzki Komendant Wojewódzki PSP - Pan st. bryg. Grzegorz Janowski.
 • Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - Pan st. bryg. Piotr Grzyb.
 • Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - Pan st. bryg. Jarosław Piotrowski.
 • W imieniu Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej - Pan Marcin Woś.
 • W imieniu Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidii Burzyńskiej Dyrektor Biura - Pani Karolina Dominik-Kościańska.
 • W imieniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mariusza Trepki - Pani Agata Borkowska.
 • W imieniu Sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Szymona Giżyńskiego, Dyrektor Biura - Pani Grażyna Matyszczak.
 • W imieniu Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Doradca Wojewody ds. bezpieczeństwa - Pan generał brygady SOP w stanie spoczynku dr Tomasz Miłkowski.
 • W imieniu II V-ce Wojewody Śląskiego Roberta Magdziarza - Pan Bartosz Półrolnik.
 • Starosta Powiatu Częstochowskiego - Pan Krzysztof Smela.
 • Śląska Kurator Oświaty - Pani Urszula Bauer.
 • Śląski Kapelan Strażaków - Ksiądz Michał Palowski.
 • Kapelan Ewangelicko - Augsburski Strażaków - Ksiądz mł. bryg. Adam Glajcar.
 • W imieniu Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Prefekt Seminarzystów - Ksiądz Paweł Krawczyk.
 • Proboszcz cerkwi pw. Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie - Ksiądz Marcin Bielawski.
 • Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego - Ksiądz Grzegorz Sochacki.
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu - Pan st. bryg. Maciej Zdęga.
 • Komendant Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy - Pan st. bryg. Jacek Antos.
 • Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - Pan bryg. Rafał Czaja.
 • W imieniu Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Prorektor ds. Kształcenia i Studentów - Pan st. bryg. Wojciech Jarosz.
 • Kierownik Katedry Nauk Społecznych Czerkaskiego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla – Pani prof. Tatiana Chubina.
 • Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa - Pan st. bryg. Janusz Gancarczyk.
 • Komendant Miejski PSP w Częstochowie - Pan bryg. Marek Radosz.
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie - Pan mł. insp. Mariusz Strzelecki.
 • Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach - Pani płk SW Magdalena Knapik.
 • Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Pan płk SG Adam Jopek.
 • W imieniu Dowódcy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej – Zastępca Pan ppłk Piotr Majewski.
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie - Pan ppłk Mariusz Błaszczyk.
 • W imieniu Rektora Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, Prorektor ds. Rozwoju – Pan dr hab. inż. prof. UJD Zygmunt Bąk.
 • W imieniu Rektora Politechniki Częstochowskiej, Kierownik ds. Rozwoju Wydziału Elektrycznego – Pan dr hab. inż. prof. PCZ Janusz Sowiński.
 • Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Pani dr hab. inż. prof. PCZ Iwona Otola.
 • W imieniu Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, Kierownik Działu Ogólnego - Pan ppłk Konrad Borowiecki.
 • W imieniu Dyrektora OKE w Jaworznie, Koordynator w zawodzie Technik Pożarnictwa – Pani Katarzyna Wyrwas.
 • Przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność - Pan Jacek Strączyński.
 • Przewodniczący Śląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Katowicach - Pan lek. med. Maciej Graca.
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach - Pan dr n. med. Piotr Grazda.
 • Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - Pan lek. med. Marian Nowak.
 • Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - Pan Krzysztof Zbrojkiewicz.
 • Dyrektor Oddziału TAURON w Opolu i Częstochowie - Pan Witold Stefański.
 • Dyrektor Firmy Vone Poland - Pan Władysław Binda.

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie Pan bryg. Piotr Placek wraz ze swoimi zastępcami składa serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na uroczystości gościom oraz rodzicom i przyjaciołom ślubujących. Podziękowania kierowane są również do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Szkoły za przygotowanie i organizację uroczystego Ślubowania.

 

List Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej

List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Szymona Giżyńskiego

List Pani poseł Lidii Burzyńskiej

List Pana posła Mariusza Trepki

List Śląskiej Kurator Oświaty Pani Urszuli Bauer

List Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka

List Pana senatora Ryszarda Majera

List Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pana nadbryg. Jacka Kleszczewskiego

List Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Pana st. bryg. Macieja Zdęgi

List Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Katowicach Pana dr n. med. Piotra Grazdy

List Dowódcy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej Pana płk. Tomasza Białasa

List Dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej Pana dr hab. inż. Zbigniewa Tarapaty

 

Galeria zdjęć

Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Ślubowanie słuchaczy XXV Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie