Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Zakończenie Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 3/2021

W dniu 20 grudnia 2021 r. na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu miało miejsce zakończenie Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 3/2021.

Szkolenie realizowane było w terminie 13 września do 20 grudnia 2021 r. Organizatorem szkolenia była Centralna Szkoła PSP w Częstochowie natomiast jego realizacja odbyła się z wykorzystaniem kadry i bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Podstawą organizacji szkolenia było porozumienie zawarte pomiędzy Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Organizacja szkolenia na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP we Wrocławiu podyktowana była koniecznością pilnego uzupełnienia stanu zatrudnienia funkcjonariuszy w jednostkach organizacyjnych PSP województwa dolnośląskiego.

Rozpoczęcie szkolenia poprzedzone zostało wizytą akredytacyjną przeprowadzoną przez funkcjonariuszy CS PSP, która stanowiła etap procedury uzyskania zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na organizację przedmiotowego szkolenia. W trakcie trwania szkolenia Centralna Szkoła PSP sprawowała nadzór dydaktyczny nad realizacją zajęć teoretycznych i praktycznych.

Szkolenie realizowane było zgodnie z zgodnie z postanowieniami Programu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak zatwierdzonego 30 listopada 2020 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Ukoronowaniem połączonych działań Centralnej Szkoły PSP oraz Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu była realizacja zajęć dydaktycznych oraz pomyślne zdanie egzaminów końcowych przez 21 słuchaczy, którzy w dniu 20 grudnia z rąk Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie – bryg. Damiana Hajdas oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu – st. bryg. Marka Kamińskiego otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia. Absolwenci szkolenia po powrocie do jednostek macierzystych będą kontynuowali służbę w PSP na terenie województwa dolnośląskiego wyposażeni w zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowisk podoficerskich.

Zdjęcia: KW PSP we Wrocławiu

Galeria zdjęć

Zakończenie Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 3/2021
Zakończenie Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 3/2021
Zakończenie Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 3/2021
Zakończenie Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 3/2021
Zakończenie Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 3/2021

Additional information