Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Uroczyste ślubowanie strażaka Dominika Pyrzyka i Piotra Pstrowskiego

5 stycznia 2022 roku odbyła się uroczystość ślubowania dwóch strażaków, którzy rozpoczęli służbę w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Ślubowanie złożone na sztandar Centralnej Szkoły PSP w obecności Komendantów oraz kadry kierowniczej Szkoły, to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym każdego funkcjonariusza.

Ślubujący strażacy podjęli służbę w Wydziale Technicznym. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o PSP, każdy strażak  Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby. Jest to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym każdego strażaka oraz stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym uznaniem służby w Państwowej Straży Pożarnej. 

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażacy złożyli ślubowanie według następującej roty:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia
ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnic związanych ze służbą,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Strażakowi Dominikowi Pyrzykowi i Piotrowi Pstrowskiemu życzymy powodzenia i witamy w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria zdjęć

Uroczyste ślubowanie strażaków
Uroczyste ślubowanie strażaków
Uroczyste ślubowanie strażaków

Additional information