Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolna JRG w liczbach

Statystyka wyjazdowa za 2021 rok:

W 2021 r. strażacy z Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie wyjeżdżali do działań ratowniczych 1207 razy.

W liczbie 1207 interwencji w 2021 r. mieści się:

  • 240 wyjazdów do pożarów,
  • 834 razy usuwano miejscowe zagrożenia,
  • odnotowano również 133 alarmy fałszywe,

Ilość występowania niebezpiecznych zdarzeń, wymagających interwencji Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (JOP) w poszczególnych miesiącach, jest wypadkową wielu czynników. Częstą przyczyną wypadków i pożarów jest czynnik ludzki – „człowiek jako najsłabsze ogniwo”. Warunki atmosferyczne (niska wilgotność powietrza, mała amplituda opadów atmosferycznych, wysokie temperatury dobowe w dłuższym okresie czasu) jak również nagłe zjawiska pogodowe podnoszą zagrożenie wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia i zwierząt.

Additional information