Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych

W dniach 12-13 stycznia 2022 roku w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych.

Warsztaty zorganizowano przy współudziale Biura Planowania Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W warsztatach uczestniczyli wyznaczeni przez Komendantów Wojewódzkich PSP i Szkół PSP piloci bezzałogowych statków powietrznych oraz wyznaczeni funkcjonariusze-piloci BSP, którzy pełnili rolę instruktorów podczas warsztatów.

Uczestnicy warsztatów podzielili się doświadczeniem i spostrzeżeniami m.in. z użycia BSP w tym termowizji podczas działań gaśniczych i ratowniczych, podczas poszukiwań w terenie i na akwenach wodnych. Omówiono także zalecenia i problemy związane z eksploatacją BSP w warunkach zimowych. Podczas zajęć praktycznych sprawdzono także możliwości użycia BSP z termowizją podczas poszukiwania i ratowania osób na zamarzniętym zbiorniku wodnym.

W uroczystości zakończenia udział wzięli i wręczyli stosowne zaświadczenia Komendanci Centralnej Szkoły PSP st. bryg. Piotr Placek oraz bryg. Damian Hajdas. Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie gratulujemy i zapraszamy na szkolenia do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

tekst: CS PSP Częstochowa
zdjęcia: bryg. Waldemar Nowak, asp. sztab. Tomasz Flak, Tomasz Wolski

Galeria zdjęć

Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych
Warsztaty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych

Additional information