Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Małgorzaty Wysockiej oraz st. bryg. Tomasza Surleja

W dniu 27 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej bryg. Małgorzaty Wysockiej – Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Na pożegnalnym spotkaniu była obecna kadra Szkoły, komendanci, naczelnicy wydziałów oraz koleżanki i koledzy z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Złożono serdeczne słowa uznania i podziękowania za wieloletnią, zaangażowaną pracę na rzecz Centralnej Szkoły.

Dzień później, dnia 28 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasza Surleja - Naczelnika Wydziału Kadrowego Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W imieniu wszystkich pracowników oraz swoim własnym Komendant Centralnej Szkoły PSP st. bryg. Piotr Placek, złożył serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią służbę oraz wzorową współpracę.

W ciągu ostatnich dwóch dni żegnaliśmy, strażaków, przyjaciół, ludzi, którzy mają olbrzymi wkład w rozwój i istnienie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Potrafili znaleźć wspólny język ze wszystkimi strażakami, niezależnie od ich stopnia służbowego czy wieku. Zawsze służyli radą i pomocą. Skromni i pracowici, tak najkrócej można opisać naszych współpracowników. Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie – st. bryg. Piotr Placek, podziękował bryg. Małgorzacie Wysockiej oraz st. bryg. Tomaszowi Surlejowi za ogrom pracy, jaki wykonali przez lata służby w CS PSP. Zawsze realizowali zadania służbowe, przywiązując dużą wagę do ich poprawności i terminowości.

Pełniąc służbę w Centralnej Szkole PSP dali się poznać jako wybitni strażacy, sumienni pracownicy, a przede wszystkim godni zaufania ludzie. Ich postawa, ofiarna i rzetelna służba oraz pełne zaangażowanie w realizację powierzonych zadań są godne naśladowania. Dziękując za ofiarną służbę, życzono naszym przyszłym emerytom, aby dalsze dni dawały poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz przynosiły wiele nowych, pozytywnych doświadczeń życiowych.

Pragniemy podziękować za lata współpracy, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w rozwój Centralnej Szkoły. Jednocześnie żywimy przekonanie, że pomimo przejścia na zasłużoną emeryturę, Pani Małgosia i Pan Tomek, będą z sentymentem wspominać wspólnie przeżyte chwile. To był zaszczyt pracować wspólnie z Wami. Zachowując w pamięci miłe wspomnienia, życzymy dobrego zdrowia, sukcesów w podejmowanych przedsięwzięciach oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przebieg kariery zawodowej Pani bryg. Małgorzaty Wysockiej

Przebieg służby pożarniczej:

- od 01.08.1999 r. do 27.01.2022 r. służba w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

- stażysta (01.08.1999 r.), młodszy technik (01.07.2000 r.), inspektor (01.08.2002 r.), instruktor (15.03.2004 r.), specjalista (01.12.2004 r.), kierownik działu (01.04.2007 r.), zastępca naczelnika wydziału (01.01.2018 r.)

Wykształcenie  pożarnicze:

- Ośrodek Szkolenia PSP w Katowicach - kurs kształcenia kwalifikacyjnego szeregowych PSP - 08.12.1999 r.

- Centralna Szkoła PSP w Częstochowie - kurs kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów PSP - 31.03.2000 r.

- Centralna Szkoła PSP w Częstochowie – Przemienne Studium Aspirantów PSP - 08.05.2002 r. (technik pożarnictwa)

Pani bryg. Małgorzata Wysocka pracę w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła jako pracownik cywilny od 1 czerwca 1995 r. na stanowisku kierownika punktu żywienia. Służbę w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie  rozpoczęła  1 sierpnia 1999 roku, jako stażystka w służbie przygotowawczej wykonując sumiennie obowiązki kierownika stołówki w dziale żywienia. Jej zaangażowanie i ogromny wkład pracy pozwoliły terminowo uruchomić szkolną stołówkę. Sprawnie organizowała technologię żywienia oraz prowadziła nadzór nad pracą personelu stołówki. Wykazywała duże zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych oraz dbałość o wysoką jakość wydawanych posiłków. Od dnia 1 stycznia 2018 roku zajmowała stanowisko zastępcy naczelnika w Wydziale Organizacji i Nadzoru CS PSP. Do zadań jej należały między innymi: opracowanie redakcyjne projektów wewnętrznych aktów normatywnych, zastępowanie kierownika komórki kontrolnej podczas kontroli wewnętrznych prowadzonych w Szkole, organizowanie odpraw, narad, konferencji, uroczystości z udziałem kierownictwa Szkoły, nadzór nad pracą archiwum Szkoły, prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej. Pani bryg. Małgorzata Wysocka wszystkie powierzone zadania wykonywała z dużym zaangażowaniem, godnym naśladowania, była pracownikiem bardzo sumiennym, a także osobą komunikatywną o wysokiej kulturze osobistej.

Przebieg kariery zawodowej Pana st. bryg. Tomasza Surleja

Przebieg służby pożarniczej:

- 01.09.1987 r .- 23.05.1992 r. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej - służba kandydacka

- 21.08.1992 r. - 31.08. 1997 r. - Komenda Rejonowa PSP w Częstochowie - dowódca sekcji , starszy wykładowca                                                  

- 01.09. 1997 r. - 30 .11. 1998 r. - Komenda Wojewódzka PSP w Częstochowie - zastępca naczelnika wydziału

- 01.12. 1998 r. do 28.01.2022 r. - Centralna Szkoła PSP w Częstochowie – starszy wykładowca; 01.012001 r. – kierownik zespołu przedmiotowego; 01.01.2005 r. - zastępca naczelnika wydziału; 23.04.2007 r. – naczelnik wydziału, 15.10.2013 r. -  główny specjalista., 01.08.2016 r.- naczelnik wydziału kadrowego

Wykształcenie  pożarnicze:

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie  - 23.05.1992 r. (mgr inż. pożarnictwa)                  

Pan  st. bryg. Tomasz  Surlej w 1987 r. rozpoczął  służbę  kandydacką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, po ukończeniu której został skierowany do służby stałej w Komendzie Rejonowej PSP w Częstochowie. Z dniem 1 stycznia 1993 roku został mianowany na stanowisko Wykładowcy w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Częstochowie. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych nadzorował pracę instruktorów i wykładowców. W dniu 1 lipca 1997 roku decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP w Częstochowie został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Częstochowie w Wydziale Planowania Operacyjnego na stanowisko oficera, a następnie Zastępcy Naczelnika tego wydziału. W tym czasie z dużym zaangażowaniem podejmował działania organizacyjno - techniczne z właściwymi organami i instytucjami w zakresie określenia kompetencji oraz zasad współpracy przy zwalczaniu klęsk żywiołowych. Nadzorował prace dot. planowania, powoływania i określania organizacji odwodów operacyjnych, jak również dysponowania jednostek ochrony p/poż. z terenu województwa do działań ratowniczych. Ponadto prowadził szczegółową analizę akcji ratowniczo-gaśniczych (pożarów, zdarzeń z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego) podejmując działania zmierzające do uzyskania jak najlepszej  skuteczności ratowniczych jednostek ochrony ppoż. włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Z dniem 1 grudnia 1998 r. rozpoczął służbę w Centralnej Szkole PSP w Wydziale Nauczania na stanowisku Starszego Wykładowcy. Swoje doświadczenie zawodowe przekazywał młodym adeptom pożarnictwa. Realizował zajęcia z przedmiotu wyposażenie techniczne, jak również sporządzał plany pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz plany i harmonogramy posiedzeń Rady Pedagogicznej. Z dniem 1 stycznia 2005 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Nauczania. Z jego inicjatywy powstał warsztat naprawy spalinowych pilarek do drewna oraz pił do stali i betonu. W latach 2007-2013 piastował stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Kadrowego. Z dniem 15 października 2013 r. został mianowany na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych. Prowadził ćwiczenia praktyczne i zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Wyposażenie techniczne/Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych”, wykonywał także zadania związane z nadzorem dydaktycznym, w tym nadzorem nad ośrodkami szkolenia, prowadził hospitację zajęć. Z dniem 1 sierpnia 2016 r. został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kadrowego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz nienaganna postawa sprawiły, że st. bryg. Tomasz Surlej zyskał uznanie wśród kadry i słuchaczy Szkoły.

Droga Małgosiu, Drogi Tomku!

Życzymy Wam dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, powodzenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Byliście i jesteś dla wielu z nas, wzorem do naśladowania.

Dziękujemy za wszystko, co zrobiliście, dla Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Koleżanki i koledzy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. M. Wysockiej oraz st. bryg. T. Surleja

Additional information