Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Narada roczna - podsumowanie 2021 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

2 lutego 2022 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność Szkoły  w 2021 roku.

Naradę rozpoczął Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Placek, który wraz ze swoim zastępcami st. bryg. Pawłem Borówką oraz bryg. Damianem Hajdasem przywitał wszystkich uczestników, przedstawił program narady oraz podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie w rozwój Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W naradzie uczestniczył w formie wideokonferencji Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny oraz Zastępca Dyrektora Biura Edukacji KG PSP st. bryg. mgr inż. Marceli Sobol.

Naczelnicy poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawili i omówili najważniejsze zadania realizowane przez wydziały Centralnej Szkoły w 2021 r. oraz przedstawili plany na 2022 rok. Swoje obszary tematyczne omówili również specjaliści z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny  Pracy oraz Ochrony Danych Osobowych.

Podczas spotkania podsumowano realizację zadań dydaktycznych, polityki kadrowej, zakupów sprzętu ratowniczego, rozbudowy i modernizacji Centralnej Szkoły, prewencji społecznej, działań Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej,  współpracy z przedstawicielami władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących na co dzień z Centralną Szkołą PSP oraz wielu innych zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej.

Nasi przełożeni z Komendy Głównej wyrazili słowa uznania dotyczące realizacji nałożonych na Centralną Szkołę PSP zadań oraz bardzo dobrej z nią współpracy, zwracając uwagę na pełny profesjonalizm i zaangażowanie kadry. Ogrom pracy, jaki został wykonany przez ten czas i ciągłe dążenie do poprawy jakości kształcenia, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość - mówił Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny.

Struktura organizacyjna wydziałów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

 • Wydział Kadrowy
 • Wydział Nauczania
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Organizacji i Nadzoru
 • Wydział Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej
 • Wydział Działań Ratowniczo-Gaśniczych
 • Wydział Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów
 • Wydział Informatyki i Łączności
 • Wydział Kwatermistrzowski
 • Wydział Techniczny
 • Samodzielne Stanowisko ds. BHP
 • Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Rzecznik Prasowy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Narada roczna - podsumowanie 2021 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2021 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2021 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2021 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2021 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2021 roku w CS PSP w Częstochowie

Additional information