Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Razem możemy więcej. Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy

W dniu 28 lutego na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbyła się zbiórka uzbrojenia osobistego strażaka dla naszych kolegów - strażaków z Ukrainy.

W odpowiedzi na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący zbiórki sprzętu i uzbrojenia osobistego dla strażaków z Ukrainy, którzy podejmują działania ratownicze w obliczu ataków wojennych na ich kraj, do akcji dołączyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego województwa śląskiego.

Ukraińscy strażacy każdego dnia podejmują działania ratownicze, ratując swoich rodaków, którzy doznają krzywdy w obliczu ataków wojennych na ich kraj.

Odzew na apel Komendanta Głównego PSP przeszedł najśmielsze oczekiwania. Strażacy zawodowi oraz ochotnicy, a także osoby prywatne z województwa śląskiego w sumie zebrali 95 palet najpotrzebniejszego uzbrojenia osobistego strażaka. Olbrzymie zaangażowanie kadetów i kadry Szkoły pozwoliło na sprawne przyjęcie, segregację i przygotowanie do dalszego transportu zebranego sprzętu.

Ponad 95 palet zostało załadowanych na cztery samochody ciężarowe. W przygotowanych ładunkach znajdują się m. in. komplety odzieży specjalnej, buty specjalne, hełmy strażackie, rękawice ochronne i specjalne, kominiarki pod hełmy strażackie oraz pasy strażackie.

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Piotr Placek dziękuje wszystkim strażakom oraz ludziom dobrego serca za przekazany sprzęt i uzbrojenie osobiste strażaka, który jest niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Galeria zdjęć

Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy
Strażacy z woj. śląskiego wspierają strażaków z Ukrainy

Additional information