Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy

W dniu 2 marca 2022 r. kadeci oraz kadra Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie w liczbie 23 strażaków, wyjechali w ramach dyspozycji Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP do działań wspierających przy przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy na posterunkach granicznych w miejscowościach Zosin oraz Dołhobyczów (powiat Hrubieszów).

Podzieleni na dwie 10-osobowe grupy, pełniące służbę w systemie 12-godzinym (po 5 osób każda z grup), wspierali działania Straży Granicznej oraz Policji przekraczających granicę polsko-ukraińską. Działania kadetów polegały m.in. na pozyskaniu podstawowych informacji od Ukraińców (w przytłaczającej większości kobiet oraz dzieci), związanych z ich dalszym pobytem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wskazywaniu rozwiązania (ukraińskie rodziny przejmowali na granicy przedstawiciele rodzin lub były one transportowane do Punktów Recepcyjnych). Ponadto nasi młodzi adepci pożarnictwa pomagali Ukraińcom przy sprawnym przekraczaniu granicy. Dodatkowo kadeci zapewniali komfort termiczny zziębniętym uchodźcom, a także pomagali przy przenoszeniu małych dzieci oraz transporcie dobytku osób uchodzących z Ukrainy. Częstochowscy kadeci aktywnie współpracowali też z wolontariuszami, pomagając im m.in. w wydawaniu posiłków oraz ciepłej odzieży i koców. Miejscowym strażakom z Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie (na terenie której znajdują się oba przejścia graniczne) pomagali z kolei przy zadaniach bieżących, m.in. nadzorując pracę nagrzewnic przy namiotach. Ponadto dysponowany na teren działań autobus Iveco, wykorzystywany był jako punkt grzewczy dla oczekujących na transport uchodźców oraz środek transportu z granicy do Centrów Recepcyjnych, rozlokowanych w halach sportowych w Hrubieszowie (HOSiR) oraz Chełmie (MOSiR). Dodatkowo transport w/w osób z Punktów Recepcyjnych realizowany był na dworce kolejowe (odpowiednio w Hrubieszowie oraz Chełmie) w oparciu o ścisłą współpracę z hrubieszowskim Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego oraz dedykowanymi wolontariuszami zajmującymi się sprawami logistyczno-organizacyjnymi. Po pięciu dniach działań, w dniu 6 marca 2022 r., pierwsza zmiana komponentu humanitarnego Centralnej Szkoły PSP została rozformowana i powróciła do jednostki macierzystej. Odwodem operacyjnym Komendanta Głównego z CS PSP dowodzili bryg. Krzysztof Kopka (dowódca) oraz mł. bryg. Piotr Szerszeń (zastępca dowódcy), natomiast rolę kierowcy pełnił asp. Sławomir Kasprzyk. Wśród 20 kadetów ciężko i ofiarnie pracujących przy granicy, 9 to kadeci drugiego roku Dziennego Studium Aspirantów (DSA 24), a pozostałych 11 reprezentowało I kompanię (DSA 25).

Podczas niedzielnej zmiany kadetów i kadry w Hrubieszowie pojawiła się druga zmiana w liczbie 34 strażaków (4 funkcjonariuszy kadry Szkoły oraz 30 kadetów) – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, Pan mł. bryg. Piotr Gronowicz, serdecznie podziękował pierwszej zmianie za ciężką, ale profesjonalnie i z zaangażowaniem zrealizowaną służbę oraz nakreślił zadania zmianie drugiej.

Jesteśmy dumni, że nasi kadeci z empatią, poświęceniem i przede wszystkim otwartym sercem, wykonywali swoją pracę i pomagali osobom uciekającym przed wojną, wspierając ich także dobrym słowem i nadzieją na lepsze jutro. Za to należą się im wielkie słowa uznania.

Galeria zdjęć

Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy
Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy
Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy
Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy
Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy
Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy
Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy
Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy
Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy
Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy
Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy
Udział szkolnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Additional information