Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Unifikacja instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG

W dniach 7-11 marca 2022 r. przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, w tym infrastruktury poligonowej, została przeprowadzona unifikacja instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG, zorganizowana przez Biuro Edukacji Komendy Głównej PSP.

Głównym celem spotkania kadry instruktorskiej było ujednolicenie sposobu nauczania technik ratowniczych podczas prowadzenia szkoleń realizowanych w PSP z zakresu ratownictwa wysokościowego. W ramach przedmiotowej unifikacji przeanalizowano treści nauczania zawarte w następujących programach szkolenia:

  • "Programie szkolenia specjalistycznego młodszych ratowników wysokościowych KSRG",
  • "Programie szkolenia specjalistycznego ratowników wysokościowych KSRG",
  • "Programie szkolenia doskonalącego z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym",
  • "Programie szkolenia doskonalącego z zakresu ewakuacji z kolei linowych",
  • "Programie szkolenia doskonalącego z zakresu ewakuacji z drzew",
  • "Programie szkolenia doskonalącego z zakresu ewakuacji z konstrukcji".

W ramach analizowanych treści zwrócono uwagę na poszczególne elementy instruktażu prowadzonego podczas szkoleń, które wymagają ujednolicenia. Elementy te zostały omówione w gronie instruktorów, uzgodniono również właściwe sposoby przeprowadzania tego instruktażu. W ramach przedmiotowego spotkania omówiono również wyniki prac zespołu ds. ratownictwa wysokościowego związane z planowaną aktualizacją "Zasad organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG". Poruszono również problematykę związaną z organizacją systemu szkoleń specjalistycznych na poziomie centralnym oraz pracą instruktorów w ramach tego systemu. Powyższe kwestie zostały przedyskutowane z Dyrektorem Biura Edukacji KG PSP st. bryg. Tomaszem Naczasem, w ramach wideokonferencji, która odbyła się w 3 dniu spotkania. Przygotowano również kalendarz centralnych przedsięwzięć z zakresu ratownictwa wysokościowego na rok 2022.

Treść artykułu: bryg. mgr inż. Włodzimierz Górzyński z KG PSP
Zdjęcia: Tomasz Wolski (CS PSP)

Galeria zdjęć

Unifikacja instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG
Unifikacja instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG
Unifikacja instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG
Unifikacja instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG
Unifikacja instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG
Unifikacja instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG

Additional information