Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Podziękowanie dla kadetów oraz kadry dowódczej, którzy w lutym br. pomagali w usuwaniu skutków wichur orkanu Eunice w powiecie drawskim w woj. zachodniopomorskim

Na ręce Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka wpłynęło podziękowanie skierowane do kadetów oraz kadry dowódczej, którzy w miesiącu lutym br. pomagali w usuwaniu skutków wichur w powiecie drawskim w woj. zachodniopomorskim.

Komendant Główny PSP z ogromną satysfakcją przyjął słowa uznania skierowane względem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz młodych adeptów sztuki pożarniczej. Poprzez takie postawy budujemy obraz strażaka gotowego pomagać w każdej sytuacji, nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia. W załączniku przesłane podziękowania od Burmistrza Drawska Pomorskiego Pana Krzysztofa Czerwińskiego.

Podziękowanie:

Additional information