Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Warsztaty metodyczno-tematyczne

W dniach 9-10 marca 2022 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne Organizacja i ewaluacja procesu szkoleniowego.

Metodyka nauczania teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych w oparciu o indywidualny warsztat pracy wykładowców realizujących zajęcia z przedmiotu „Sprzęt do działań ratowniczych”. W warsztatach udział wzięli wykładowy i instruktorzy realizujący zajęcia z przedmiotu „Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych” z Centralnej Szkoły PSP oraz ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP znajdujących się w obszarze nadzoru dydaktycznego Centralnej Szkoły PSP.

Naradę otworzył st. bryg. Piotr Placek – Komendant CS PSP w Częstochowie.

Celem warsztatów było przygotowanie metodyczne do realizacji zajęć dydaktycznych w tym:

  • konstruowanie programów szkolenia.
  • ewaluacja własnych umiejętności trenerskich i edukatorskich.
  • weryfikacja scenariuszy zajęć.
  • dobór metod i form nauczania.
  • umiejętność ewaluacji zajęć i udzielania informacji zwrotnej.

Ponadto uczestnicy warsztatów wymienili się spostrzeżeniami i doświadczeniami w zakresie metod i sposobów realizacji poszczególnych grup sprzętu.

Galeria zdjęć

Warsztaty metodyczno-tematyczne
Warsztaty metodyczno-tematyczne
Warsztaty metodyczno-tematyczne
Warsztaty metodyczno-tematyczne
Warsztaty metodyczno-tematyczne
Warsztaty metodyczno-tematyczne

Additional information