Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”

Trzech funkcjonariuszy CS PSP w Częstochowie uczestniczyło w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EpiMilitaris 2022 – Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN – Innowacje, Technologie Praktyki”, która odbyła się w dniach 11-13 kwiecień 2022 r., w Zamku Ryn.

Konferencję zorganizowało Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Wojskowy Instytut Techniczny i Uzbrojenia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej oraz Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

W ramach wykładów zaprezentowano wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego, sytuacji kryzysowych, zatopionej broni chemicznej w morzu Bałtyckim, specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego CBRNmed, detekcji skażeń biologicznych, chorób przenoszonych przez kleszcze i komary, działań ratowniczych oraz innowacyjnych rozwiązań podczas pandemii SARS-CoV-2, zagrożeń rakotwórczych i radiacyjnych, na które narażony jest personel lotniczy.

W ramach pierwszego warsztatu Wojskowa Akademia Techniczna zaprezentowała pokaz polowego laboratorium oraz została omówiona kwestia identyfikacji i charakterystyki czynników biologicznych w świetle standardów Światowej Organizacji Zdrowia.

Drugi warsztat był pokazem działania ratowników wobec osoby poszkodowanej podczas zdarzenia CBRN, który został przygotowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, a do czynnego udziału i wsparcia merytorycznego został zaproszony funkcjonariusz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej (pluton chemiczny oraz Kołowy Transporter Opancerzony. Pokaz dotyczył ewakuacji osoby poszkodowanej, wdrożenia krytycznych procedur ratujących życie, wykonania dekontaminacji wstępnej oraz właściwej. Wszystkie czynności ratownicy wykonywali w środkach ochrony indywidualnej.

Konferencja prezentowała bardzo wysoki poziom merytoryczny i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Zdjęcia: Łukasz Oklejewicz

Galeria zdjęć

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”