Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Przekazanie samochodu specjalnego ambulansu medycznego z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostojach

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz §33 ust.1 i §35 ust.3i §36 „Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP" w dniu 17 maja 2022 roku, dokonano przekazania do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostojach, samochodu specjalnego ambulansu medycznego.

Dotychczas ww. pojazd będący w zasobach Komendanta Głównego PSP służył w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. W oficjalnym przekazaniu pojazdu udział wzięli: Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Damian Hajdas, Naczelnik Wydziału Technicznego Centralnej Szkoły bryg. Roman Ławiński wraz ze swoim zastępcą bryg. Karolem Majdzikiem oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostojach.

Posiadanie dodatkowego pojazdu z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w Ostojach oraz całej społeczności rodzimej gminy.

Galeria zdjęć

Przekazanie samochodu specjalnego ambulansu medycznego z CS PSP do OSP w Ostojach
Przekazanie samochodu specjalnego ambulansu medycznego z CS PSP do OSP w Ostojach
Przekazanie samochodu specjalnego ambulansu medycznego z CS PSP do OSP w Ostojach
Przekazanie samochodu specjalnego ambulansu medycznego z CS PSP do OSP w Ostojach