Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Nowy trenażer

Dziś zakończyliśmy kolejny etap uzbrajania stanowiska poligonowego ratownictwa kolejowego.

Mamy tory wyposażone w sieć trakcyjną i w pojazdy szynowe. Peron i wagony pasażerskie, które będą służy do ćwiczeń akcji związanych z uzyskiwaniem dostępu do poszkodowanych. Natomiast do szkoleń z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego będzie używany specjalny wagon – cysterna.

Wypadki pociągów, w których biorą udział pasażerowie to rzadkość. Niemniej jeśli już nastąpią, są bardzo trudnym wyzwaniem dla służb, m.in. ze względu na trudny dostęp do poszkodowanych. Stąd konieczność nauki młodych strażaków ratowania życia i zdrowia ludzkiego z wykorzystaniem realistycznej infrastruktury kolejowej.

Do podstawowych przyczyn katastrof kolejowych zaliczamy:

 • uszkodzenie torów, rozjazdów,
 • niesprawne urządzenia sygnalizacyjne,
 • uszkodzenia lokomotyw lub wagonów,
 • uszkodzenia linii trakcyjnej,
 • zderzenie z innymi pojazdami na przejazdach kolejowych,
 • błąd człowieka,
 • warunki atmosferyczne,
 • pożary.

Podczas katastrof pociągów najczęściej dochodzi do:

 • Wykolejenia części lub całego składu pociągu.
 • Zablokowania sąsiednich torów.
 • Uszkodzenia wagonów osobowych lub towarowych połączonego z uwolnieniem materiału niebezpiecznego.
 • Pożaru.
 • Uszkodzenia sieci trakcyjnej.
 • Uszkodzenia torowisk.
 • Zderzenia z pojazdami drogowymi na przejazdach.
 • Zderzenia czołowego taboru trakcyjnego.
 • Starcia bocznego.
 • Najechania na tabor.
 • Spiętrzenia z zakleszczenia taboru.

Utrudnienia występujące podczas prowadzenia akcji w czasie katastrofy kolejowej:

 • Ograniczenie możliwości swobodnego manewrowania jednostkami ratowniczymi.
 • Trudny dojazd do miejsca zdarzenia.
 • Duże odległości od baz ratowniczych.
 • Sieć trakcyjna zawieszona nad torami.
 • Możliwość rozprzestrzenienia się pożaru na pozostały tabor.
 • Duża liczba materiałów niebezpiecznych.
 • Możliwość mylnego odczytania zawartości przesyłek.
 • Słabe zaopatrzenie wodne.
 • Zablokowanie sąsiednich torów.
 • Skażenie toksyczne ziemi, wody, powietrza.

Galeria zdjęć

Nowy trenażer
Nowy trenażer
Nowy trenażer
Nowy trenażer
Nowy trenażer
Nowy trenażer
Nowy trenażer

Additional information