Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Wizyta kadetów XXIV Dziennego Studium Aspirantów w Hucie Szkła Guardian Częstochowa

W dniach 14 czerwca oraz 21-22 czerwca kadeci XXIV Dziennego Studium Aspirantów w ramach zajęć z przedmiotu Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków, odbyli wycieczkę dydaktyczną do Huty Szkła Guardian Częstochowa.

Zakład zajmuje się produkcją szkła typu float wykorzystywanego w branży architektonicznej oraz samochodowej. Zajęcia dydaktyczne w terenie miały na celu zapoznanie słuchaczy z procesem technologicznym produkcji szkła oraz z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w Hucie Szkła Guardian Częstochowa. Dziękujemy Kierownictwu Zakładu za umożliwienie wstępu na teren firmy oraz pracownikom utrzymania ruchu, za fachowe przedstawienie tematyki związanej z procedurami bezpieczeństwa

Materiał i zdjęcia przygotował: bryg. Robert Żuczek – kierownik zespołu przedmiotowego.

Galeria zdjęć

Wizyta kadetów XXIV DSA w Hucie Szkła Guardian Częstochowa
Wizyta kadetów XXIV DSA w Hucie Szkła Guardian Częstochowa
Wizyta kadetów XXIV DSA w Hucie Szkła Guardian Częstochowa
Wizyta kadetów XXIV DSA w Hucie Szkła Guardian Częstochowa