Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Wizyta w CS PSP płk. Rusłana Datsenko - przedstawiciela Wydziału Zrządzania Kryzysowego Głównego Departamentu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu czerkaskiego

W dniu 23.06.2022 r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przebywał płk. Rusłan Datsenko, Komendant 5-tego Oddziału Państwowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i jednocześnie przedstawiciel Wydziału Zrządzania Kryzysowego Głównego Departamentu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu czerkaskiego.

Gość z Ukrainy podczas wizyty zapoznał się z bazą dydaktyczną oraz logistyczną Centralnej Szkoły PSP. Szczególną uwagę płk. Datsenko zwrócił na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, sal lekcyjnych, laboratoriów tematycznych oraz stanowiska poligonowe. Nasz gość zainteresowany był także zagadnieniami związanymi z formami szkolenia i kształcenia realizowanymi w Szkole. W czasie pobytu na terenie Szkoły płk. Datsenko obserwował również zmagania sportowe podczas rozgrywanych aktualnie Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym.

Galeria zdjęć

Wizyta w CS PSP płk. Rusłana Datsenko
Wizyta w CS PSP płk. Rusłana Datsenko
Wizyta w CS PSP płk. Rusłana Datsenko

Additional information